Cerere ofertă de preț servicii de instruire

FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: Servicii instruire; curs on-line de formare a Experților Europeni în Dezvoltare și Inovare Urbană

  • NUMĂR PARTICIPANȚI: 3 persoane
  • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI: aprilie – iulie 2018
  • DURATA PROGRAMULUI: 4 luni
  • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI: on-line
  • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs
  • PREȚ SERVICII:

Preț unitar: maxim 800 Lei (fără TVA) – pentru un participant

Preț total: maxim 2.400 lei (fără TVA) – pentru trei participanți

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel. +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 05.04.2018 ora 10

Articolul anterior
Prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru infrastructura de învățământ antepreșcolar și preșcolar
Articolul următor
Cele mai noi situații statistice REGIO 2014-2020 în Regiunea Nord-Vest
Meniu
Sari la conținut