Centralizatorul răspunsurilor privind prioritatea 7.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 13 noiembrie 2015, în consultare publică, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiție 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.