Centralizatorul actualizat cu întrebări și răspunsuri pentru ghidurile care au parcurs etapa de consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) a publicat astăzi, 20 iulie 2023, centralizatorul actualizat în care sunt integrate răspunsurile pentru întrebările, observațiile și comentariile colectate pe parcursul perioadei de consultare publică.

Documentul este disponibil la adresa: https://rb.gy/eelkg

Până în momentul de față au fost publicate răspunsurile pentru următoarele ghiduri:

20 iulie

111Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

131.GProiecte din domenii de specializare inteligentă (componenta de punere în producție) pentru întreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

623Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

713Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban)

723Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (rural)

17 iulie

714.A – Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice – Municipii reședință de județ

714.B – Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice  

13 iunie

131.B –  Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

131.C –  Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii

26 mai

112Sprijin pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare

522.BEchipamente pentru creșterea siguranței traficului

523Îmbunătățirea transportului județean de călători

22 mai

621.AInfrastructura educațională la nivelul educației timpurii – educație antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe)

621.BInfrastructura educațională pentru învățământul primar și secundar – filiera teoretică și vocațională

622.ADezvoltarea infrastructurii educaționale în domeniul învățământului profesional și tehnic (licee tehnologice) inclusiv în sistem dual

4 mai

132.A.1 – Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă – COMPONENTA 1

312.A – Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu

371.A – Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane – Municipii reședință de județ

371.B – Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane

481.A – Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană) – Municipii reședință de județ

481.B – Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană)

521 – Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T

522.ASoluții pentru creșterea siguranței traficului – Investiții în siguranța infrastructurii rutiere

711 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (mediul urban)

721 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (mediul rural)

Documentul, în format de tip date deschise, este disponibil pe pagina aferentă consultării publice de pe website-ul https://regionordvest.ro/consultare/ , iar link-ul direct pentru download este: https://rb.gy/eelkg

Documentul va fi actualizat periodic și va integra răspunsurile pentru toate întrebările, observațiile și comentariile colectate pentru toate ghidurile ce vor parcurge etapa de consultare publică.

  

Articolul anterior
Parteneriat regional pentru digitalizare și inovare în sănătate
Articolul următor
Achiziția de servicii de catering pentru „Evenimentul de lansare al apelurilor de proiecte 312.A, 371.B și 481.B din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)”
Meniu
Sari la conținut