Noutăți

Instrucțiunea AM POR nr. 162/2020

Instrucțiunea AM POR nr. 162/2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a emis Instrucțiunea nr. 162. Beneficiarii care transmit cererile de rambursare/plată/prefinanțare prin MySMIS – Modulul lmplementare, conform instrucțiunii AMPOR nr...

Detalii

Instrucțiunea AM POR nr. 161/2020

Instrucțiunea AM POR nr. 161/2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a emis Instrucțiunea nr. 161. – Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod MYSMIS POR/724/9/1 aferent POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9...

Detalii

A fost aprobată modificarea apelului de proiecte pentru creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România

A fost aprobată modificarea apelului de proiecte pentru creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România

ORDINUL ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației pentru aprobarea Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritară 1, Prioritatea de...

Detalii

INSTRUCȚIUNEA nr. 155/09.06.2020

INSTRUCȚIUNEA nr. 155/09.06.2020

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2019, privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Luând în considerare dispozițiile art...

Detalii

Ordonanța de Urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027

Ordonanța de Urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027

Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de...

Detalii