Buletin Informativ 1 Crowdfundmatch

Bun venit la prima ediție a buletinului informativ Crowdfundmatch!

DESPRE PROIECT

Obiectivul general al proiectului CROWDFUNDMATCH este de a contribui la îmbunătățirea instrumentelor politicii de dezvoltare regională prin promovarea combinării resurselor private colectate în campanii derulate prin platforme de crowdfunding cu Fondurile Structurale și de Investiții Europene (Fondurile ESI).

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Transfer de cunoaștere în domeniul politicilor publice și schimb de experiență pe baza modelelor de succes în combinarea instrumentelor de crowdfunding cu Fondurile ESI
 • Creșterea c unoștințelor despre finanțarea participativă și potrivirea fondurilor prin schimbul de practici bune existente și implementarea de proiecte pilot, creând astfel noi practici eficiente
 • Îmbunătățirea gradului de alfabetizare digitală în utilizarea platforme lor de crowdfunding la nivelul instituțiilor publice, organizațiilor private și al indivizilor

ACTIVITĂȚI CHEIE

 • ÎNFIINȚAREA ECHIPELOR PARTENERILOR REGIONALI – echipa va susține partenerul regional și va coopera pe durata proiectului cu scopul de a identifica, testa și evalua potențialul regional de a implementa finanțarea combinată.
 • ANALIZA ASUPRA GRADULUI DE PREGĂTIRE A PIEȚEI DE FINANȚARE PARTICIPATIVĂ – informații despre nivelul de pregătire al pieței naționale și regionale pentru combinarea finanțării participative cu Fondurile ESI și schimbul de informații în cadrul regiunilor și între regiuni.
 • IDENTIFICAREA ȘI CREAREA DE BUNE PRACTICI – fiecare regiune parteneră va contribui la crearea și schimbul de cunoștințe despre bunele practici regionale existente privind rolurile pe care autoritățile de management le pot avea în combinarea finanțărilor.
 • LECȚII ÎNVĂȚATE – după activitățile de testare și schimbul de experiență, se vor elabora lecțiile învățate și studiile de caz pilot vor fi evaluate și revizuite transnațional de experți.
 • METODOLOGIE COMUNĂ PRIVIND SCHEME DE COMBINARE A FINANȚĂRILOR – proiectul va conduce la elaborarea unei metodologii comune, care va fi testată pe baza a cinci proiecte pilot și prin mentoratul transnațional individualizat între regiunile partenere.
 • ÎMBUNĂTĂȚIREA INSTRUMENTELOR DE POLITICĂ PUBLICĂ – regiunile partenere vor lucra la implementarea îmbunătățirilor și adaptărilor instrumentelor de politică publică alese, prin recurgerea la combinarea finanțărilor ca instrument/criteriu suplimentar.
 • PARTAJAREA TRANSNAȚIONALĂ A EXPERIENȚELOR DE POLITICĂ PUBLICĂ – în cadrul a 7 evenimente transnaționale și la finalul proiectului vor fi diseminate informații, cunoștințe și experiențe între partenerii de proiect și stakeholderii regionali relevanți, care lucrează în domeniul finanțării participative și managementul instrumentelor de politică publică.

PROIECTUL ÎN CIFRE

1,876,520 EURO budget

01 MAR 2023 – 31 MAY 2027

9 partners

PARTENERI ÎN CADRUL PROIECTULUI

 • Coordonator proiect: Regiunea Regiunea Marche, ITALIA
 • Agenția de Agenția de Dezvoltare a Investițiilor Publice, JSC, LITUANIA Dezvoltare a Investițiilor Publice, JSC, LITUANIA
 • Direcția Generală Întreprinderi – Ministerul Regional pentru Economie, Știință și Agenda Digitală – Guvernul Regional din Extremadura, SPANIA
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, ROMÂNIANIA
 • Regiunea Macedonia Centrală, GRECIA
 • Regiunea Pomerania de Vest, POLONIA
 • Provincia Antwerp, BELGIA
 • Agenția de Dezvoltare Regională Regiunea Utrecht, OLANDA
 • E-institute, Institut pentru Soluții Cuprinzătoare de Dezvoltare, SLOVENIA

RAPORTUL PRIVIND PIEȚELE DE CROWDFUNDING ÎN REGIUNILE PRIVIND PIEȚELE DE CROWDFUNDING ÎN REGIUNILE PARTENERE

Primul obiectiv al proiectului – schimbul de cunoștințe cu privire la graradul de pregătire a pieței  pentru combinarea finanțării participative și a fondurilor ESI între regiunile partenere – a fost a fost bifat prin elaborarea de către fiecare partener a unei analize de pregătire a pieței și integrarea acestora într-un raport comun.

Concluzia principală rezultată în urma analizei efectuate,luând în calcul criteriul privind nivelul de pregătire, a fost că țările partenere pot fi grupate în trei categorii: țări avansate, care sunt bine poziționate pentru a accelera utilizarea finanțării participative, țări moderat pregătite și țări cu limitări, unde oportunitățile de a realiza acest tip de finanțare au unele restricții pe termen scurt. Astfel, în procesul de combinare a resurselor private, colectate în campanii derulate prin platforme de crowdfunding, cu Fondurile ESI un impact major au atât diverșii indicatori economici și financiari, precum și cadrul legislativ legislativ existent, de exemplu: nivelul de digitalizare, reglementările și conștientizarea asupra finanțării alternative printre părțile interesate.

Raportulul comun privind piețele de finanțare prin crowdfunding în regiunile partenere are scopul de a oferi atât informații relevante specifice fiecărei regiuni, cât și o imagine de ansamblu la nivelul regiunilor partenere. În prima parte a raportului comun, au fost investigate următoarele date: indicatorii economici (PIB per capita, educația financiară a cetățenilor, serviciile financiare digitale utilizate de cetățeni) și datele referitoare la finanțarea participativă, serviciile financiare digitale utilizate de cetățeni) și datele referitoare la finanțarea participativă, care pot contribui la evaluarea pregătirii țărilor în procesul de combinare a resurselor private colectate în campanii de crowdfunding cu fondurile ESI. Astfel, a fost elaborată o prezentare generală care cuprinde toate țările partenere de proiect și le compară între ele, iar în a doua parte a raportului comun sunt prezentate piețele de finanțare participativă la nivelul fiecărei țări din consorțiu. Prezentarea pentru fiecare țară include o prezentare generală a platformelor de finanțare participativă active, o prezentare a cadrului, o prezentare a cadrului legislativ național și o analiză PEST a dezvoltării finanțării participative.

Informațiile despre piețele de crowdfunding de la nivelul fiecărui partener au fost împărtășite la Utrecht în cadrul primului nostru atelier transnațional, din 4 octombrie 2023.

În cadrul acestui buletin informativ se regăsesc câțiva indicatori ai partenerilor din proiect, care pot influența capacitatea regiunilor de a combina crowdfunding-ul cu fondurile ESI:

Scorul privind cunoștințele financiare de bază se referă la două aspecte:

(1) Scorul privind cunoștințelele financiare (între 0 și 5): este calculat ca numărul de răspunsuri corecte ale cetățenilor la cele cinci întrebări financiare.

(2) Scorul privind comportamentulul financiar (între 0 și 3): este calculat ca numărul de comportamente abile din punct de vedere financiar legate de alegerea produselor, monitorizarea cheltuielilor și încercarea de a atinge obiectivele financiare de a atinge obiectivele financiare.

Cunoștințele și comportamentul financiar primesc o pondere egală în scorul general de alfabetizare financiară. Scorul de comportament financiar a alfabetizare financiară. Scorul de comportament financiar a fost redimensionat pentru a avea o valoare maximă de 5 pentru a obține această ponderare egală. Scorul general de alfabetizare financiară este obținut ca sumă a celor două scoruri (redimensionate) și variază alfabetizare financiară este obținut ca sumă a celor două scoruri (redimensionate) și variază de la 0 la 10.

Analiza datelor arată că cel mai mare procent procent al indicatorului privind cunoștințele financiare de privind cunoștințele financiare de bază a fost înregistrat în rândul cetățenilor olandezi (28%), urmați de cetățenii belgieni (20%) și cetățenii italieni (18%).

Cetățenilor care utilizează servicii financiare digitale li s-a pus întrebarea: pus întrebarea: „Cât de confortabil vă simțiți în utilizarea serviciilor financiare digitale, cum ar fi serviciile serviciile bancare online sau plățile mobile?

Figura următoare arată că cel mai înalt procent de cetățeni care se simt „foarte confortabil” utilizând servicii financiare digitale provine din Lituania (58%), urmat de cetățenii olandezi (52%) și cetățenii români (44%). În schimb, cel mai înalt procent de cetățeni care nolandezi (52%) și cetățenii români (44%). În schimb, cel mai înalt procent de cetățeni care nu se simt „deloc confortabil” utilizând servicii financiare digitale provine din Grecia (20%). Deoarece crowdfunding-ul aparține unei categorii de instrumente financiare alternative digitale, obiceiurile cetățenilor în ceea ce privește utilizarea serviciilor financiare digitale sunt relevante și influențează gradul de  pregătire la nivelul pieței privind utilizarearea crowdfunding-ului ca o alternativă de investiții.

Volumul anual al fondurilor strânse prin crowdfunding.

S-a încercat o evaluare a volumuluiui anual al fondurilor colectate prin crowdfunding în rândul țărilor partenere din proiect însă s-a ajuns la concluzia că pentru majoritatea țărilor, identificarea unei evaluări corecte reprezintă o provocarere. Analiza surselor de date a arătat că informațiile disponibile sunt destul de diferite, iar uneori nu este specificat ce modele de crowdfunding au fost incluse în calculul volumului anual. O provocare suplimentară crowdfunding au fost incluse în calculul volumului anual. O provocare suplimentară o reprezintă faptul că unele țări partenere au oferit date din 2020, la nivelul acelor țări fiind ultimele date disponibile.

Din datele disponibile, putem concluziona că Țările de Jos, Spania și Italia au cel mai mare volum de fonduri colectate anual.

Prezentarea generală a numărului și tipurilor de platforme de finanțare colectivă

Chiar dacă piața de crowdfunding este foarte dinamică și informațiile despre platformele de crowdfunding active se schimbă în mod regulat, s-a încercat o analiză a acestora la nivelul național al partenerilor din consorțiu. Numărul platformelor active este un indicator important al maturității pieței de crowdfunding.

Platformele de finanțare participativă au fost clasificate în patru categorii: platforme naționale fără beneficii fără beneficii financiare, platforme naționale cu beneficii financiare, platforme străine fără beneficii financiare și platforme străine cu beneficii cu beneficii financiare.

Analiza comparativă dintre țările partenere arată că în Spania există cel mai mare număr, atât în cazul platforme lor naționale de finanțare participativă fără beneficii financiare (16) cât și al platformelor naționale de finanțare cu beneficii financiare (28). Cu toate acestea, Spania se clasează pe locul al treilea în ceea ce privește volumul de fonduri colectate per capita. Pe de altă parte, Belgia, cea mai mică țară din consorțiu, are cel mai mare număr de platforme străine cu și fără beneficii financiare.

Mai multe informații se găsesc în raportul care poate fi consultat pe site-ul proiectului aici.

ACTIVITĂȚI VIITOARE

URMĂTOAREA ÎNTÂLNIRE DE CONSORȚIU DIN CADRUL PROIECTULUI ȘI AL DOILEA ATELIER TRANSNAȚIONAL VOR AVEA LOC ÎN CÁCERES, SPANIA

În perioada 20 – 21 martie 2024, partenerii din proiect și actorii regionali interesați se vor întâlni în Spania, unde se va discuta despre planificarea proiectelor pilot ale partenerilor din cadrul proiectului și se va face schimb de cunoștințe și experiențe legate de bunele practici.

IDENTIFICAREA BUNELOR PRACTICI DE CROWDFUNDING

A doua activitate importantă a proiectului este identificarea, colectarea și schimbul de bune practici de FUND-MATCHING, în care autoritățile de management pot juca diferite roluri în integrarea crowdfunding-ului și a fondurilor ESI/fondurilor publice.

CONTACT

Articolul anterior
Achiziție servicii catering
Articolul următor
Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică CORRIGENDUM-uri pentru Ghidurile Solicitantului aferente celor publicate până la această dată.
Meniu
Sari la conținut