Anunț către companii din Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor cu sediul în Judeţul Cluj

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest caută firme din sectorul TIC dornice să activeze în cadrul Comitetului Regional pentru Dialog, creat cu scopul de a sprijini mediul de afaceri prin eficientizarea cooperării orizontale în sistem quadruple helix la nivel local (administrația publică locală, mediul de afaceri, mediul academic/sfera de cercetare-dezvoltare-inovare şi sfera non-guvernamentală), dar și verticale – între nivelul local şi administrația publică centrală.

Firmele care sunt interesate să participe prin desemnarea unui reprezentant în cadrul Comitetului trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • Să desfășoare activități în sectorul „Tehnologia Informației şi Comunicațiilor”,
  • Să aibă sediul în judeţul Cluj,
  • Să nu fie membre în unul din clusterele din acest sector (Clusterul Cluj IT şi/sau Clusterul iTech Transilvania by Aries Transilvania), reprezentarea companiilor din cadrul celor două clustere fiind asigurată.

Numărul total de reprezentanți ai firmelor din sector care urmează să fie incluse în Comitetul Regional pentru Dialog și în sub-grupurile componente va fi de 5, din care 3 persoane vor participa la activitățile sub-grupului „administrația publică locală-mediul de afaceri” şi 2 persoane la cele ale sub-grupului „mediul academic-mediul de afaceri”.

Prima reuniune a Comitetului Regional pentru Dialog este planificată pentru data de 16 mai, a.c. la Cluj-Napoca, iar majoritatea activităților se vor desfășura în limba engleză.

Firmele interesate să facă parte din acest Comitet, respectiv din sub-grupurile componente, trebuie să contacteze echipa ADR Nord-Vest pentru mai multe detalii (prin email la adresa: dds@nord-vest.ro) până la data de 26 aprilie.

Repartizarea locurilor va fi făcută conform principiului „primul venit-primul servit”.

*Această inițiativă se desfășoară în contextul Acțiunii Pilot a Comisiei Europene dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a fost selectată de către Comisia Europeană – Directoratul General Regio și Politică Urbană ca regiune pilot în cadrul acestei inițiative care are ca obiectiv adresarea provocărilor și barierelor structurale în scopul reducerii decalajelor de dezvoltare față de regiunile mai dezvoltate ale Uniunii Europene.

Informații suplimentare

Articolul anterior
Anunț către companii din Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor cu sediul în Judeţul Cluj
Articolul următor
eurobusiness
Meniu
Sari la conținut