AMPOR a revizuit Ghidul pentru prioritatea 2.1 Microintreprinderi

Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:
– Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
– Termenul aferent depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate, în etapa precontractuală.

Ghidul Solicitantului 2.1a Microîntreprinderi