Al doilea Corrigendum pentru Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte 521

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite CORRIGENDUM nr.2 pentru ghidul aferent apelului de proiecte PRNV/2023/521/1.

A.D.R. Nord-Vest publică următoarele:

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 521 – Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/521/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Acest Corrigendum modifică și completează următoarele:

Ghidul Solicitantului 

1.1 Preambul
2.3 Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile
8.9 Contractarea proiectelor

8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finanțării
8.9.4 Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare

10 Aspecte privind prelucrarea datelor cu caracter personal
11.1 Rapoartele de progres
11.3 Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare
12.3 Mecanismul cererilor de rambursare
12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Anexa X – Instrucțiuni transfer pe MySMIS2014
Anexa VII – Contractul de finanțare

 

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al ghidului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Achiziție închiriere sală de conferință pentru probă scrisă concurs post vacant
Articolul următor
INSTRUCȚIUNEA NR. 3 din 30.10.2023 Privind modificarea calendarului de contractare din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021- 2027
Meniu
Sari la conținut