Al doilea Corrigendum pentru ghidul solicitantului 112 a fost emis de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite al doilea corrigendum pentru Ghidul Solicitantului 112.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică următoarele:

Anexa 1 – CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 112Sprijin pentru întreprinderi nou-înființate și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/112/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 36/27.07.2023.

Cel de-al doilea Corrigendum pentru Ghidul Solicitantului 112 modifică și completează următoarele capitole și respectiv anexe ale ghidului:

Anexa III.4 – Planul de afaceri;
Anexa III.5 – Macheta financiară;
Anexa VI – Instrucțiunile de completare ale cererii de finanțare (anexa VI cuprinde instrucțiuni suplimentare privind modalitatea de completare a cererii de finanțare față de varianta anterioară);
Anexa X – Lista indicatorilor;
De asemenea, corrigendum-ul modifică perioada de depunere a proiectelor, aceasta fiind acum cuprinsă în intervalul 7 septembrie 2023, ora 10:00 și 7 martie 2023, ora 10:00.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-umului și al ghidului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a fiecărui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Ghidul Solicitantului 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord Vest a fost lansat astăzi, 30 august 2023, de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Articolul următor
Ghidul Solicitantului 523 – Îmbunătățirea transportului județean de călători a fost lansat astăzi, 31 august 2023, de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Meniu
Sari la conținut