Al doilea Corrigendum pentru ghidul aferent apelului de proiecte 132.A.1

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite al doilea corrigendum pentru ghidul aferent apelului de proiecte PRNV/2023/132.A.1/1

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) publică următoarele:

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 132.A.1Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/132.A.1/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 30/20.07.2023.

Acest corrigendum a fost emis deoarece:

s-a identificat necesitatea detalierii unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor sau de a le pune în acord cu legislația națională;
s-au identificat erori materiale care puteau crea confuzie în procesul de scriere și implementare a proiectelor;
s-a actualizat macheta financiară necesară întocmirii documentației pentru apelul de proiecte;

Astfel, acest document modifică:

Ghidul solicitantului, capitolele 5.1.1, 8.6.
Anexa I Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare
Anexa II Grila de evaluare tehnică și financiară
Anexa III.2.a Macheta privind analiza și previziunea financiară
Anexa IV.2 Listă coduri CAEN eligibile și coduri CAEN excluse de la finanțare
Anexa VII Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al ghidului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Un set de Corrigendum-uri pentru ghidurile aferente apelurilor de proiecte 131.B, 131.C și 131.D sunt emise de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Articolul următor
Absolvenții Acceleratorului pentru sănătate LevelUP vor pitchui la Demo Day
Meniu
Sari la conținut