Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 8 august 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 8 august 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 621 A – Infrastructura educațională la nivelul educației timpurii – educație antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe).

 

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada:  8 septembrie 2023, ora 10:00 –   7 martie 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului PRNV/2023/621.A/1 Infrastructura educațională la nivelul educației timpurii nou-educație antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe).

A. Activități eligibile obligatorii

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE OBLIGATORII

care pot beneficia de finanțare în cadrul proiectelor aferente acestui apel includ construcția, reabilitarea, modernizarea sau extinderea infrastructurii educaționale pentru educația antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe), pentru asigurarea accesului la serviciile de educație în zonele insuficient deservite pentru grupurile dezavantajate, în unitățile de învățământ supraaglomerate.

Solicitantul are obligația de a include în cererea de finanțare cel puțin una dintre activitățile obligatorii menționate în rândurile de mai sus.

Dotarea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) construite/reabilitate/modernizate/extinse este eligibilă numai împreună cu cel puțin una din activitățile eligibile obligatorii menționate anterior.

B. Activități eligibile conexe

În rândul ACTIVITĂȚILOR ELIGIBILE CONEXE sunt cuprinse activitățile aferente unui obiect conex obiectivului de investiție cuprinzând lucrări pentru: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe), care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al proiectului.

Activitățile aferente obiectului conex obiectivului de investiție sunt eligibile în limita a 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente detaliate în subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, capitolele 2, 4 și respectiv subcapitolul 5.1.1 din devizul general. Activitățile conexe pot include cheltuieli de tipul celor menționate la subcapitolul 4.1 „Construcții și instalații” din devizul general, care se execută pe amplasamentul proiectului, conform documentelor care atestă dreptul asupra imobilului/imobilelor (teren/clădire), obiect al proiectului (exemple: împrejmuire, acces în curte, iluminat exterior, alei pietonale și acces auto etc.).

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 4 august 2023, în consultare publică, două noi ghiduri ale solicitantului
Articolul următor
Ghidul Solicitantului 621.B – Infrastructura educațională pentru învățământul primar și secundar – filiera teoretică și vocațională a fost lansat astăzi, 9 august 2023 de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Meniu
Sari la conținut