Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 6 iulie 2023, al doilea apel de proiecte din cadrul programului.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 6 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte PRNV/2023/521/1 – Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T.

Apelul de proiecte este competitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 1 august 2023, ora 10:00 – 31 ianuarie 2024, ora 23:59.

Descarcă – Ghidul Solicitantului PRNV/2023/521/1 – Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T.

Proiectele de investiții propuse vor avea impact asupra dezvoltării economice la nivel județean sau regional, vor contribui la dezvoltarea echilibrată la nivel regional și vor asigura accesul mai facil al populației către rețeaua TEN-T, inclusiv accesul către municipiile reședință de județ pentru a accesa anumite servicii.
Acțiunea sprijinită în cadrul prezentului apel de proiecte este construirea și/sau reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T

Investiţiile în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii regionale de transport au fost prioritizate prin fundamentări  economico-sociale în cadrul PDR Nord-Vest 2021-2027, corelate cu Master Planul General de Transport (MPGT).

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE ce pot fi finanțate în mod independent în cadrul proiectelor aferente acestui apel constau în:

 1. Lucrări de modernizare și reabilitare, pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți – siguranță rutieră, portanță etc. a drumurilor judeţene existente (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți – aflate în domeniul public) care asigură conectivitatea directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirectă (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua rutieră și cu nodurile TEN-T, și activități complementare;
 2. Lucrări de construire a unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres aflate pe reţeaua TEN-T, și activități complementare
 3. Lucrări de construirea/extinderea/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din reţeaua secundară de transport, care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu reţeaua rutieră și nodurile TEN-T, și activități complementare;
 4. Lucrări de construire/ modernizare/ reabilitare/extindere de pasaje/noduri rutiere exclusiv pentru a asigura conectivitatea la reţeaua TEN-T și construirea pasarelelor pietonale, dacă acestea sunt amplasate pe traseul drumului județean propus spre modernizare și reabilitare și activități complementare;
 5. Lucrări de construire a unor noi drumuri de legătură cu statut de drum judeţean care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu reţeaua rutieră și cu nodurile TEN-T și activități complementare;
 6. Achiziționarea și instalarea unor stații de alimentare cu combustibili alternativi, activitate aferentă COMPONENTEI DE TIP 2.

ACTIVITĂȚI SECUNDARE care pot fi finanțate integrat prin prezentul apel doar în cadrul proiectelor care includ cel puțin o activitate principală din cele de mai sus, în caz contrar proiectele vor fi respinse de la finanţare:

 1.  construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză – inclusiv marcaje rezonatoare),
 2. construirea/modernizarea de stații și alveole pentru transport public de pe traseul drumului județean;
 3. construirea/modernizarea de alveole destinate staționării automobilelor pe perioada încărcăriii/reîncărcării cu combustibili alternativi de pe traseul drumului județean
 4. realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști
 5. realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport
 6. asigurarea de parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți
 7. măsuri de asigurare a conectivității laterale pentru speciile de carnivore mari, ungulate sălbatice, dar și amfibieni, reptile sau mamifere mici
 8. implementarea de soluții de digitalizare
 9. realizarea acceselor la proprietățile aflate de o parte și de alta în lungul drumului județean

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

  • Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
  • Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
  • Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
  • Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
  • Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
  • Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
  • Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
  • Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

Articolul anterior
Achiziție servicii de catering
Articolul următor
Achiziție servicii de catering pentru eveniment 12 iulie 2023
Meniu
Sari la conținut