Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 20 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 20 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 132.A.1 –Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă.

Apelul de proiecte este competitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 18 august 2023, ora 10:00 – 14 februarie 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului PRNV/2023/132.A.1/1 – Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă.

 
 
 

Parcurile de specializare inteligentă sunt considerate o operațiune strategică în contextul specializării inteligente, deoarece acestea reprezintă o modalitate concretă de a promova și dezvolta sectoarele cheie și domeniile de specializare inteligentă ale regiunii Nord-Vest.

Specializarea inteligentă se referă la concentrarea resurselor și competențelor în domenii specifice, în care regiunea sau zona are un potențial competitiv  și poate obține avantaje economice și inovatoare semnificative. În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest aceste domenii sunt identificate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3), după cum urmează: sănătate, cosmetice și suplimente alimentare, agroalimentar, materiale noi, tehnologii de producție avansate și Tehnologia Informației și Comunicațiilor.

Parcurile de specializare inteligentă vor sprijini și stimula dezvoltarea și inovarea în domeniile identificate mai sus, prin facilitarea colaborării între companii, instituții de învățământ superior și de cercetare, autorități publice locale și alte părți interesate, pentru a crea un ecosistem favorabil inovației și dezvoltării în vederea creșterii competitivității mediului de afaceri.

Există opt categorii de ACTIVITĂȚI ELIGIBILE OBLIGATORII care pot beneficia de finanțare în cadrul proiectelor aferente acestui apel:

A.  Achiziția și/sau amenajarea terenului necesar creării și dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă;

B.  Lucrări de racordare exterioară a sistemelor de utilități necesare parcului de specializare inteligentă;

C.  Construirea infrastructurii rutiere din interiorul parcurilor de specializare inteligentă;

D. Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea drumurilor de acces către parcurile de specializare inteligentă;

E.  Crearea/dezvoltarea utilităților de bază din interiorul parcurilor de specializare inteligentă;

F.  Activități cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, pentru uz propriu;

G.  Achiziția de active necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how, programe informatice, alte drepturi și active similare, precum și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii;

H.  Activități finanțate prin ajutor de minimis, inclusiv:

1.      Activități privind proiectarea și asistența tehnică

2.      Activități de informare și publicitate aferente proiectului

3.      Activități privind auditul extern al proiectului

4.      Activități legate de procesul de selecție al IMM-urilor care vor deveni rezidente ale parcului, și cu care se vor semna contracte de concesiune (cu condiție suspensivă) a parcelelor din interiorul parcului de specializare inteligentă

5.      Activități legate de procesul de furnizare de servicii specifice în inovare/transfer tehnologic/proprietate intelectuală rezidenților parcului.

 
 
 

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

 

Articolul anterior
Achiziția de servicii de catering pentru „Evenimentul de lansare al apelurilor de proiecte 312.A, 371.B și 481.B din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)”
Articolul următor
”Sprijin pentru ADR Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management, pentru implementarea Programului Regional Nord-Vest în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în perioada 2021-2023”, cod SMIS 161323
Meniu
Sari la conținut