Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 11 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.

 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 11 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 481.A Utilizare crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană) – Municipii reședință de județ.

Apelul de proiecte este necompetitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 7 august 2023, ora 10:00 – 6 februarie 2024, ora 23:59.

Descarcă – Ghidul Solicitantului PRNV/2023/481.A/1 – Utilizare crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană) – Municipii reședință de județ.

 
 
 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE ce pot fi finanțate în mod independent în cadrul proiectelor aferente acestui apel constau în:

A. Dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (mersul cu bicicleta și pe jos);

B. Dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public;

C. Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate urbană durabilă.

În prima categorie de ACTIVITĂȚI ELIGIBILE OBLIGATORII (DE TIP A), care vizează dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate se înscriu următoarele:

Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete

Construirea /modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete, inclusiv construirea/ modernizarea/extinderea de poduri/tuneluri/pasaje/ pasarele pentru biciclete sau atât pentru biciclete, cât și pentru pietoni, fără componenta de trafic rutier, dar doar ca parte a traseului continuu pentru biciclete (nu ca investiție separată), amplasarea de sisteme de monitorizare a deplasărilor nemotorizate;
Achiziționarea și instalarea de rastele, construirea de parcaje pentru biciclete;
Achiziționarea și instalarea de camere de supraveghere video pentru traseele/parcarea bicicletelor, dar doar ca și investiţie complementară;
Construirea/modernizarea/extinderea sistemului de iluminat public care deservește aceste piste de biciclete sau pistele/traseele pentru biciclete şi pietoni, dar doar ca investiţie complementară, nu individuală

Construirea /extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale

Construirea/modernizarea/extinderea de zone exclusiv pietonale, unde traficul rutier va fi restricționat, cu excepția vehiculelor de aprovizionare și de urgențe;
Construirea/modernizarea/extinderea de zone cu caracter prioritar pietonal, utilizate ca spații partajate pentru pietoni și traseele transportului public urban de călători;
Construirea/modernizarea/extinderea unor trasee pietonale, inclusiv prin construirea/ modernizarea/extinderea trotuarelor și limitarea folosirii acestui spațiu pentru parcarea autoturismelor;
Construirea/modernizarea/extinderea de poduri/pasaje/pasarele pietonale sau atât pentru biciclete, cât și pentru pietoni, fără componenta de trafic rutier, doar dacă sunt parte a traseului/zonei pietonale (nu ca investiție separată);
Ȋn cadrul traseelor/zonelor semi-pietonale/pietonale se pot instala: mobilier urban, componente de accesibilizare (lifturi) și se poate construi/moderniza/extinde punctual iluminatul public aferent acestor trasee/zone, dar şi pentru cele de biciclete, ca sub-activitate complementară care contribuie la creşterea confortului deplasărilor pietonale;

Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”).

A doua categorie de ACTIVITĂȚI ELIGIBILE OBLIGATORII (B) dedicată dezvoltării și optimizării sistemelor de transport public cuprinde următoarele activități eligibile:

Achiziționarea și/sau dotarea mijloacelor de transport cu zero emisii;
Dezvoltarea infrastructurii necesare mijloacelor de transport public cu zero emisii

Dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi, respectiv achiziționarea și instalarea stațiilor de reîncărcare/realimentare a autobuzelor electrice și pe hidrogen
Construirea/modernizarea/extinderea depourilor/autobuzelor aferente mijloacelor de transport public cu zero emisii, inclusiv infrastructura tehnică aferentă
Construirea/modernizarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz), inclusiv a stațiilor intermodale pentru transportul public
Construirea parcărilor de transfer la transportul public cu zero emisii, de tip „park and ride”
Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”)

În cadrul celei de-a treia categorii de ACTIVITĂȚI ELIGIBILE OBLIGATORII (C) dedicate dezvoltării coridoarelor de mobilitate urbană durabilă se înscriu următoarele activități:

Dezvoltarea benzilor dedicate pentru transportul public;
Modernizarea/reabilitarea liniilor de tramvai;
Construirea/modernizarea/extinderea rețelei de troleibuz;
Reconfigurarea infrastructurii rutiere prin dezvoltarea benzilor pentru prioritizarea transportului public urban de călători, precum și prin dezvoltarea infrastructurii pentru deplasările nemotorizate;
Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban de călători, în vederea dezvoltării unor trasee dedicate cu prioritate acestuia

 
 
 

ACTIVITĂȚI SECUNDARE care pot fi finanțate integrat prin prezentul apel doar în cadrul proiectelor care includ cel puțin o activitate principală din cele de mai sus, în caz contrar proiectele vor fi respinse de la finanţare:

Accesibilizarea infrastructurii de transport pentru toate categoriile de persoane;
Amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pentru toate categoriile de participanți la trafic (de ex. amplasare de semnalistică verticală și orizontală, limitatoare de viteză, modernizarea trecerilor de pietoni, creare de facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici, instalarea panourilor de informare, a indicatoarelor de orientare etc).

În rândul ACTIVITĂȚILOR COMPLEMENTARE (DE TIP D), care nu pot fi finanțate individual, doar în asociere cu activitățile eligibile obligatorii din categoriile A,B și C, se înscriu următoarele:

Dezvoltarea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, precum și a oricăror sisteme de transport inteligente (STI) și a aplicațiilor „mobility as a service”;
Lucrări complementare situate doar în corpul acelor străzi urbane, piste pentru biciclete şi/sau zone/trasee pietonale.

 

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.


Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro

Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro

Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro

Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro

Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro

Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro

Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro

Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

 

 

 

Articolul anterior
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 11 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.
Articolul următor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 13 iulie 2023, în consultare publică, un nou ghid al solicitantului
Meniu
Sari la conținut