ADR Nord-Vest – partener în trei noi proiecte de cooperare teritorială europeană

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest urmează să implementeze în următoarea perioadă trei noi proiecte declarate câștigătoare în cadrul celui de al patrulea apel aferent Programului European de Cooperare Teritorială INTERREG Europe 2014-2020.

COHES3ION – Integrarea dimensiunii teritoriale pentru asigurarea coeziunii prin Strategiile de Specializare Inteligentă (Integrating the territorial dimension for cohesive S3). Proiectul urmărește creșterea impactului strategiilor regionale de specializare inteligentă (S3) și îmbunătățirea legăturii cu programele operaționale la nivelul actorilor din mediul de cercetare-dezvoltare-inovare, cu mediul privat și cel public, prin promovarea unui model de guvernanță multi-nivel (regional – municipal – local), care va permite o mai bună implementare a S3 în teritoriu. Parteneriatul proiectului cuprinde 10 parteneri (agenții de dezvoltare, administrații publice, fundații, institute) din 8 țări europene (Spania, Italia, România, Irlanda, Germania, Suedia, Polonia și Anglia). Bugetul total al proiectului este de 1,68 mil. euro.

IMPROVE – Îmbunătățirea managementului și implementării Fondurilor Structurale în vederea eficientizării politicilor și instrumentelor destinate susținerii activităților de cercetare-dezvoltare-inovare  (Improving the management and implementation of Structural Funds for a better delivery of RDI policies and instruments). Principalul obiectiv al proiectului este îmbunătățirea funcționării structurilor de guvernanță înființate în etapa de elaborare a strategiilor de specializare inteligentă. Pentru Regiunea Nord-Vest, principalul rezultat va fi elaborarea unui plan regional de acțiune și a unui set de recomandări de politică publică pentru îmbunătățirea implementării Strategiei de Specializare Inteligentă și a Axei Prioritare 1 din cadrul POR 2014-2020, în baza bunelor practici identificate. Parteneriatul proiectului este compus din 10 organizații (agenții de dezvoltare, administrații publice, fundații, institute) din 9 țări europene (Spania, Portugalia, Franța, Italia, Estonia, Bulgaria, Finlanda, Ungaria și România). Bugetul total al proiectului este de 1,29 mil. euro.

RECAPTURE THE FORTRESS CITIES – Regenerarea Orașelor-Cetate. Proiectul urmărește îmbunătățirea politicilor regionale și locale prin identificarea, analiza și valorificarea potențialului patrimoniului cultural din perspectiva regenerării urbane, prin promovarea turismului și angrenarea în alte activități economice, precum și prin promovarea și transferul de bune practici și expertiză în domeniu între regiunile partenere. Proiectul sprijină partenerii în elaborarea de planuri de acțiune în vederea integrării noilor practici inovatoare în strategiile de dezvoltare, scopul final fiind o mai bună valorificare a patrimoniului cultural și istoric. Parteneriatul proiectului cuprinde 9 parteneri (agenții de dezvoltare, autorități publice, federații de profil) din 8 țări europene (Cehia, Belgia, Grecia, Romania, Slovacia, Germania, Spania și Estonia). Bugetul proiectului este de 1,33 mil. Euro.

În data de 26 martie 2019, Comitetul de Monitorizare al Programului a aprobat pentru acest ultim apel Interreg Europe, 74 din cele 170 de proiecte depuse spre finanțare, 31 dintre acestea urmând să fie implementate în perioada următoare cu parteneri din România, țara noastră plasându-se astfel pe locul 4 în topul statelor membre. 12 dintre aceste proiecte vor fi  implementate în următorii 3-4 ani de către 7 din cele 8 agenții de dezvoltare din România.

Lista proiectelor selectate se poate consulta la linkul:

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2787/fourth-call-projects-approved/?no_cache=1&cHash=3a4145427580a4393be42012049c14d9, majoritatea fiind aprobate cu condiționalități ce vor trebui îndeplinite înaintea semnării contractelor de finanțare cu partenerii Lideri de Proiect. Proiectele vor debuta în data de 1 august 2019.

Articolul anterior
Revista Regio, nr 65
Articolul următor
ADR Nord-Vest – partener în trei noi proiecte de cooperare teritorială europeană
Meniu
Sari la conținut