ADR Nord-Vest atrage în regiune patru noi proiecte de cooperare teritorială europeană

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest va implementa în perioada 2023-2027 patru noi proiecte declarate câștigătoare în cadrul primului apel aferent Programului European de Cooperare Teritorială INTERREG Europe 2021-2027.

Proiectele vor mobiliza reprezentanți din regiune pe tematicile legate de instrumente financiare, egalitatea de gen în politicile de susținere a antreprenoriatului, digitalizarea în domeniul sănătății și ecosistemul suport pentru start-up-uri, prin facilitarea schimburilor de experiență intra și inter regionale, diseminarea inițiativelor de succes și identificarea unor proiecte pilot care pot fi dezvoltate urmare a transferului de bune practici între organizațiile partenere din Europa.

  • CROWDFUNDMATCH – Enhancing regional development policies by fund-matching public funds and crowdfunding

Obiectivul principal al proiectului este de a promova și de a identifica modalități de crowdfunding drept instrumente financiare alternative sau complementare fondurilor europene, contribuind astfel la creștere inteligentă și la digitalizare. Astfel, activitățile întreprinse în cadrul acestui proiect vor contribui la identificarea diferitelor forme de parteneriat între sectorul public și cel  privat în țările reprezentate, folosind diferite tipuri și abordări de finanțare participativă. Autoritățile publice și cele cu rol de management de program vor fi angrenate în schimburile de bune practici  și vor putea testa utilizarea finanțării participative într-un mediu real. Având ca fundament lecțiile învățate, se va pregăti un plan de acțiune pentru alinierea finanțării publice și crowdfunding, care va fi implementat în ultima fază a proiectului.

Parteneriatul proiectului are în componență 9 organizații din 9 țări europene: Italia, Lituania, Spania, România, Grecia, Polonia, Belgia, Olanda și Slovenia. Bugetul total al proiectului este de aproximativ 1.900.000 euro.

  • DEBUTINGDeveloping Businesses Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences

Proiectul DEBUTING răspunde Priorității 1 a programului Interreg Europe: O Europă mai inteligentă, Obiectivul specific 1.3.  Creșterea durabilă și competitivitatea IMM-urilor, crearea de locuri de muncă în IMM-uri, inclusiv în sectorul de producție și investiții. Obiectivul general al proiectului urmărește dezvoltarea și/sau îmbunătățirea politicilor care să permită adoptarea de măsuri de egalitate de gen pentru IMM-uri în ecosistemele industriale, cu sprijinul organizațiilor de tip cluster, în cadrul strategiilor de specializare inteligentă.

Obiectivele specifice ale proiectului vor urmări îmbunătățirea instrumentului de politică publică selectat, respectiv Programul Regional 2021-2027pentru Regiunea Nord Vest, Axa Prioritară OS a (iii)  Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.

Parteneriatul proiectului cuprinde 12 organizații cu rol de susținere a mediului antreprenorial din 9 țări: Suedia, România, Italia, Germania, Franța, Ungaria, Finlanda, Polonia, Spania, Suedia și Austria. Bugetul total al proiectului este de 2.279.000 euro.

  • NOTRENovel Methods Improving Production Innovation Potential with examples of senior care-related solutions

Proiectul NOTRE se adresează actorilor publici și privați implicați în procesul de digitalizare a infrastructurii de servicii dedicate îngrijirii persoanelor în vârstă, din spitale și centre specializate. Principalele rezultate așteptate în urma implementării acestui proiect includ: o analiză la nivel de regiune a inițiativelor de succes în folosirea digitalizării în companii, infrastructuri de sănătate și centre de îngrijire; transferul de expertiză între regiunile partenere, cu mobilizarea actorilor relevanți pentru domeniul vizat din regiune; elaborarea unui Plan de Acțiune care să contribuie și să îmbunătățească instrumentele de politică publică regionale, în cazul nostru Programul Regional 2021-2027 pentru Regiunea Nord-Vest, axa dedicată creșterii competitivității IMMurilor; set de recomandări pentru formularea de politici publice eficiente în domeniile vizate.

Parteneriatul proiectului este compus din 9 organizații (agenții de dezvoltare, administrații publice, fundații, institute, universități) din 7 țări europene: Ungaria, Italia, România, Finlanda, Franța, Irlanda și Spania. Bugetul total al proiectului este de 2.013.393 euro

  • UNICORN QUESTDesigning, sharing and replicating policy tools for Unicorn forests

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea cadrului de politică regională care să sprijine crearea și dezvoltarea start-up-urilor inovative, pentru creșterea numărului de “unicorni” din Europa. Sub conceptul de „unicorn forests”, vor fi încurajate și susținute acțiunile de tip incluziune și coeziune, în jurul unor ”small valleys” din fiecare regiune parteneră, respectiv  comunități de proximitate constituite între universități, autorități publice locale și un grup de start-up-uri și organizații suport. Proiectul se va corela cu Strategia de Specializare Inteligentă – RIS 3 Nord Vest, și cu  Programul Regional 2021-2027, Prioritatea  1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice. Fluxul de informații dobândit în urma schimbului de bune practici va fundamenta procesul de actualizare a strategiei de specializare inteligentă.

Parteneriatul proiectului este compus din  parteneri care susțin mediul de afaceri din 12 țări europene: Portugalia, România, Slovenia, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Letonia, Ungaria, Franța, Italia și Suedia. Bugetul total al proiectului este de 2.500.000 Euro.

Programul Interreg EUROPE 2021-2027 a fost lansat în anul 2022, odată cu primul apel la care au aplicat pentru finanțare 134 proiecte din toată Europa (UE27+Elveția și Norvegia). Un număr de 72 proiecte declarate câștigătoare au debutat în luna martie 2023, dintre care 37 de proiecte cu organizații partenere din România.

Lista proiectelor selectate se poate consulta accesând linkul: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/the-results-of-our-first-call-are-out

În data de 15 martie 2023 s-a lansat cel de-al doilea apel al programului, termenul de depunere al proiectelor colaborative fiind 9 iunie 2023. Informații suplimentare se regăsesc pe website-ul programului: https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects

Departamentul Dezvoltare Regională, Proiecte și Relații Internaționale

Articolul anterior
Achiziție servicii de formare profesională
Articolul următor
Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, lansează astăzi, 16 martie 2023, în consultare publică, două noi ghiduri ale solicitantului
Meniu
Sari la conținut