Achiziție zar pentru ușă de lemn

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, dorește să achiziționeze zar pentru ușă din lemn, 2 bucăți

Valoarea estimată: 200 lei +TVA

Ofertanții interesați, vor trimite oferta pe adresa de email achizitii@nord-vest.ro.

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Oferta financiară se întocmește cu evidențierea prețului unitar  și a valorii totale, cu și fără TVA

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimetare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 3 , cod 400118, tel. +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Termen depunere oferte: 11.01.2018 ora 11

Articolul anterior
Calendarul estimat al lansării apelurilor de proiecte pentru perioada ianuarie – martie 2018
Articolul următor
Calendarul estimat al lansării apelurilor de proiecte pentru perioada ianuarie – martie 2018
Meniu
Sari la conținut