ue
gv_r
regio
structurale

Achiziție servicii publicitate și informare proiect

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, dorește să achiziționeze „Servicii publicitate și informare proiect”.

Cod CPV:      79341000-6  Servicii de publicitate, 22459100-3 Autocolante şi benzi publicitare

Descriere obiect

Publicarea în presă a unui anunț de presă la finalizarea proiectului şi realizarea de 10 buc. autocolante necesare brandingului autoturismelor achiziționate prin proiect

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimata 4.350 lei +TVA

Termen limită de depunere oferte: 10.09.2021 ora 15:00.

Documentația de atribuire poate fi consultată pe SEAP în anunțul de inițiere procedură simplificată cu nr. SCN1092120/31.08.2021.