Achiziție servicii poștale și de curierat

Transmiterea prin poștă, în Cehia, a Acordului de Parteneriat și a Declarației de Parteneriat semnate, în original
Cod CPV 64100000-7- SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT

Valoarea estimata 270 lei +TVA

• Servicii de curierat pentru un plic A4, care conține 2 foi
 Termen de ajungere la destinație – maxim 5 zile lucrătoare
 Locația:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Czech Republic

Termen de livrare/prestare/executare: 28 februarie, livrarea plicului

Ofertetele se trimit pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro

Limba de redactare a ofertei este limba romana.
Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vets, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email: achizitii@nord-vest.ro in atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 25.02.2020 ora 11

Articolul anterior
Achiziție servicii de catering
Articolul următor
Achiziție servicii de catering
Meniu
Sari la conținut