Achiziție servicii poștale și de curierat

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autotitate Contractantă, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Servicii poștale și de curierat rapid pentru perioada 01.02.2018-31.01.2019.

Vă rugăm să trimiteți oferta de preț pentru următoarele servicii:

Pentru trimiteri naționale:

1.plic (maxim 1kg)

2.Kg suplimentar

Pentru trimiteri locale:

3.plic (maxim 1kg)

4.Kg suplimentar

Pentru zona 2 :

5.plic (maxim 1kg)

6.Kg suplimentar

7.Preț pe KM suplimentar

Confirmare de primire:

Taxa asiguratorie:

Retur:

Confirmare de primire:

Ramburs:

Prețul pentru servicii de livrare sub 24 ore:

Condiții obligatorii:

-disponibilitate pentru PRELUARE COMENZI până la ora 16,30,  iar în cazuri speciale, la cererea beneficiarului, pâăa la ora 18 de la sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobanților nr. 3 și de la sediile din filiale din Oradea, Baia -Mare, Satu Mare, Bistrița, Zalău

-termen livrare maxim 24 ore

Cod CPV 64100000-7- SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT

Valoarea estimată: 30.000 lei +TVA, în funcție de valoare comenzilor

Ofertanții interesați vor oferta prețul unitar cu și fără TVA, pentru fiecare poziție în parte.

Ofertele se trimit pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro.

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimetare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 3,  cod 400118, tel. +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Termen depunere oferte: 24.11.2017

Articolul anterior
Contracte de finanțare prin REGIO 2014-2020, semnate până la data de 20.11.2017
Articolul următor
Achiziție servicii de catering
Meniu
Sari la conținut