Achiziție servicii pentru publicarea unui anunț în presa scrisă (regională sau națională)

Vă rugăm să ne trimiteți ofertă de preț, în vederea achiziției de servicii privind publicarea unui anunț în presa scrisă (regională sau națională)

Privind achiziția de: servicii de publicitate (publicarea unui anunț în presa scrisă regională sau națională) .

Publicarea unui anunț în presa scrisă regională sau națională, la secțiunea „Anunțuri de mediu”, în vederea anunțării draftului de aviz de mediu pentru POR NV 2021-2027

Descriere obiect achiziție (specificații tehnice)

Publicarea unui anunt, într-o publicație tipărită cu profil general, distribuită la nivel regional sau național, ce apare zilnic (cel puțin de luni până vineri).

Anunțul va conține maxim 150 de cuvinte.

Anunțul va fi publicat în paginile pentru mica publicitate, la categoria „Anunțuri de mediu” (dacă există).

Un exemplar al ediției în care va fi publicat anunțul se va livra către adresa beneficiarului (Calea Dorobanţilor nr. 3, Cluj Napoca, județul Cluj, cod poştal: 400118), iar spre adresele de email secretariat@nord-vest.ro și seapor@nord-vest.ro se va transmite o copie în format .pdf a publicației în care acesta a fost publicat (cel târziu în ziua publicării anunțurilor, dar nu mai târziu de ora 12).

Data publicării va fi comunicată de către beneficiar, în luna decembrie 2021, odată cu transmiterea textului aferent anunțului (cu bun de tipar), în ziua anterioară publicării, cel târziu la ora 17.

Oferta financiară se întocmeşte în lei cu şi fără TVA şi va conţine costurile grupate astfel:

Oferta va cuprinde prețul pe cuvânt fără TVA iar facturarea se va face după publicarea anunțului, în funcție de numărul de cuvinte (conținutul) al acestuia.

Valoarea estimate: 200 lei fară TVA

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

termen depunere oferte: 13.12.2021

Articolul anterior
Achiziție servicii de monitorizare, intervenţie, antiefracţie
Articolul următor
ADR Nord-Vest a organizat un eveniment dedicat dezvoltării de parcuri industriale în regiunea de dezvoltare Nord-Vest
Meniu
Sari la conținut