Achiziție servicii medicale

Specificații tehnice pentru achiziţia de: servicii medicale, în vederea investigării stării de sănătate a angajaților în perioada 01.01.2024-31.07.2024, pentru un număr estimat de 240 angajați.
Valoare estimată în lei fără tva: 150 lei/angajat/luna conform CCM, estimat pentru anul 2024 un număr de 240 angajați;
Obiect achiziţie: Serviciile medicale destinate salariaților ADR Nord-Vest, sub forma de abonament lunar, după cum urmează:
a) servicii de medicina muncii conform codului muncii Legea 53/2003;
b) servicii medicale de specialitate și investigații paraclinice doar la recomandarea medicului de medicina muncii și/ sau a medicului de familie sau a unui medic specialist;
Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice): Serviciile medicale solicitate sunt:
a) servicii de medicina muncii conform codului muncii Legea 53/2003 :
● control medical la angajare
● control medical periodic la sediul angajatorului
● reevaluarea la nevoie a capacitatii de muncă (schimbarea tipului muncii/ funcției; deteriorarea stării de sănătate)
● medic de medicina muncii dedicat
● participarea medicului de medicina muncii la sedintele CSSM în calitate de membru CSSM
● raportari anuale privind starea de sănătate a salariaților
● raportari lunare de accesare / prestare servicii
b) servicii medicale de specialitate și investigații paraclinice la recomandarea medicului de medicina muncii și/sau a medicului de specialitate sau a medicului de familie, pentru angajații ADR Nord-Vest:
-Pachet screening (conform ghidurilor medicale internationale): 1 data/an
● test Papanicolau clasic / PSA
● sumar de urina
● glicemia
● colesterol total
● hemoleucograma
● VSH
● transaminaze (TGO, TGP)
● creatinina serica
-Consultatii/control servicii medicale, pentru:
● medicina generala
●obstretica/ginecologie (protocol de sarcina, colposcopie inclus)
●oftalmologie (oftalmoscopie, autorefractometrie cu cicloplegie biomicroscopie, camp vizual (optopol), curs adaptare lentile de contact, examen fund de ochi, injectare subconjunctivala, retrobulbara de medicamente, prescriere ochelari, prescriere lentile contact, tonometry, tratamentul blefaritei cu blephasteam);
●dermatologie (analiza lampa wood, biopsie, cauterizare, crioterapie, dermatoscopie, s.a)
●cardiologie (EKG repaus, de efort, ecografie, holter EKG, jolter TA, s.a)
●endocrinologie
●gastroenterologie (endoscopie, rectosigmoidoscopie, s.a)
●neurologie
●ORL (audiometrie, impedansmetri, biopsie, endoscopie, fiboscopie, s,a)
●reumatologie
●urologie
●alergologie si imunologie
●boli infectioase
●chirurgie
●diabet (consiliere nutritie diabetici, s.a)
●hematologie
●nefrologie
●oncolofie
●ortopedie
●pneumofiziologie (spirometrie, s.a)
-Recuperare medicala (consultatie, proceduri)
-Analize de laborator
-Imagistica (mamografie, CT, RMN, Radiologie, Urografie, Osteodensiometrie, s.a.)
-Medicina de urgenta-hotline 24/7 si consult in camera de garda
● raportari lunare de accesare / prestare servicii
Specificațiile tehnice solicitate sunt minimale și obligatorii, iar răspunsul la aceste cerințe trebuie să se regăsească în cadrul propunerii tehnice, sub sancțiunea respingerii acesteia.
Plata se face lunar, în lei, sub forma de abonament, in functie de numarul de angajati la data facturarii.
Oferta financiară se va conţine costurile pe angjajat/luna
Oferta financiară se trimite defalcat pentru serviciile de medicina muncii si serviciile medicale de specialitate
Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.
Termen depunere oferte: 20.11.2023
Articolul anterior
Achiziție servicii de catering și restaurant
Articolul următor
Achiziţie servicii de monitorizare
Meniu
Sari la conținut