Achiziție servicii instruire destinate perfecţionării profesionale pe tematica „Control Financiar Preventiv. Control Financiar de Gestiune”

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate perfectionarii profesionale pe tematica „Control Financiar Preventiv. Control Financiar de Gestiune”, pentru 1 salariat

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs autorizat on-line „Control Financiar Preventiv. CFG – Control Financiar de Gestiune”, cu emitere de certificat de participare
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 1
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în a doua jumatate a lunii noiembrie 2021
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:

Definiția controlului financiar preventiv

 • Controlul financiar preventiv – parte integrantă a sistemului de control intern/mangerial
 • Vocabular minimal de control financiar preventiv (terminologie specifică)
 • Cadrul legislativ al controlului financiar preventiv
 • Principalele modificări aduse cadrului normativ în anul 2014
 • Scopul controlului financiar preventiv
 • Obiectul controlului financiar preventiv
 • Principalii actori în cadrul controlului financiar preventiv
 • Cum se organizează controlul financiar preventiv propriu (CFPP)?

Elementele necesare pentru organizarea CFPP

 • Forme posibile de organizare și situația ideală
 • Este posibilă practic externalizarea CFPP?
 • Numirea persoanelor desemnate să exercite CFPP
 • Documente necesare privind desemnarea persoanelor împuternicite să exercite CFPP
 • Exemplu de act de numire
 • Deficiențe și erori posibile în organizarea CFPP

Cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu

 • Prevederi normative privind cadrul operațiunilor supuse CFPP
 • Etape de realizare și etape necesare actualizării
 • Modele de cadru CFPP
 • Deficiențe și erori posibile privind cadrul operațiunilor supuse CFPP

Liste de verificare

 • Prevederi normative privind listele de verificare
 • Etape de realizare și etape necesare actualizării
 • Modele de liste de verificare
 • Deficiențe și erori posibile privind listele de verificare

Viza de control financiar preventiv propriu

 • Informații cuprinse în viză și sigiliul personal
 • Exercitarea vizei de CFPP electronic
 • Deficiențe și erori posibile
 • Registrul privind operațiunile prezentate la viză (model, restricții, erori posibile)

Procedura de control privind operațiunile prezentate la viză

 • Aspecte practice privind procedura de control
 • Analiza practică pe pași a procedurii de control
 • Nota de restituire

Refuzul de viză

 • Efectuarea operațiunilor refuzate la viză pe propria răspundere a conducătorului entității publice

Deficiențe și erori posibile

 • Raportări privind controlul financiar preventiv propriu

Prevederi normative privind raportarea

 • Raport privind activitatea de CFPP (machetă)
 • Deficiențe și erori posibile

Răspunderea juridică a persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu

 • Ce “riscă” și cum se poate proteja persoana care exercită CFPP
 • Forme ale răspunderii (disciplinară, contravențională, civilă și penală)

Abuzul în serviciu și neglijența în serviciu

Conflictul de interese administrativ și penal

Studii de caz

Control financiar de gestiune

 • Practica exercitării CFG: controlul ex-ante, controlul ex-post, controlul exhaustiv și controlul prin sondaj; aplicații și studii de caz
 • Raportarea activității de CFG; răspunderea juridică; constatarea și recuperarea prejudiciilor
 • Elaborarea checklist-urilor de control uzuale în activitatea de control financiar de gestiune – pregătirea activităților de control
 • OMFP nr. 2616/2018, pentru modificarea OMFP nr. 923/2014
 • OMFP nr. 1176/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice
 • OMFP nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 12 ore de instruire
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line
 • PREȚ SERVICII:

Prețul total unitar per pachet de formare profesională/cursant:

 • 1200 lei fără TVA / cursant

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 29 Octombrie 2021 ora 12.00

Articolul anterior
Acord GDPR
Articolul următor
Ziua Regio – Valori Europene în Regiunea de Nord-Vest
Meniu
Sari la conținut