Achiziție servicii instruire destinate perfecţionării profesionale pe tematica „Control Financiar Preventiv. Control Financiar de Gestiune”

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate perfectionarii profesionale pe tematica „Control Financiar Preventiv. Control Financiar de Gestiune”, pentru 1 salariat

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs autorizat on-line „Control Financiar Preventiv. CFG – Control Financiar de Gestiune”, cu emitere de certificat de participare
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 1
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în a doua jumatate a lunii noiembrie 2021
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:

Definiția controlului financiar preventiv

 • Controlul financiar preventiv – parte integrantă a sistemului de control intern/mangerial
 • Vocabular minimal de control financiar preventiv (terminologie specifică)
 • Cadrul legislativ al controlului financiar preventiv
 • Principalele modificări aduse cadrului normativ în anul 2014
 • Scopul controlului financiar preventiv
 • Obiectul controlului financiar preventiv
 • Principalii actori în cadrul controlului financiar preventiv
 • Cum se organizează controlul financiar preventiv propriu (CFPP)?

Elementele necesare pentru organizarea CFPP

 • Forme posibile de organizare și situația ideală
 • Este posibilă practic externalizarea CFPP?
 • Numirea persoanelor desemnate să exercite CFPP
 • Documente necesare privind desemnarea persoanelor împuternicite să exercite CFPP
 • Exemplu de act de numire
 • Deficiențe și erori posibile în organizarea CFPP

Cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu

 • Prevederi normative privind cadrul operațiunilor supuse CFPP
 • Etape de realizare și etape necesare actualizării
 • Modele de cadru CFPP
 • Deficiențe și erori posibile privind cadrul operațiunilor supuse CFPP

Liste de verificare

 • Prevederi normative privind listele de verificare
 • Etape de realizare și etape necesare actualizării
 • Modele de liste de verificare
 • Deficiențe și erori posibile privind listele de verificare

Viza de control financiar preventiv propriu

 • Informații cuprinse în viză și sigiliul personal
 • Exercitarea vizei de CFPP electronic
 • Deficiențe și erori posibile
 • Registrul privind operațiunile prezentate la viză (model, restricții, erori posibile)

Procedura de control privind operațiunile prezentate la viză

 • Aspecte practice privind procedura de control
 • Analiza practică pe pași a procedurii de control
 • Nota de restituire

Refuzul de viză

 • Efectuarea operațiunilor refuzate la viză pe propria răspundere a conducătorului entității publice

Deficiențe și erori posibile

 • Raportări privind controlul financiar preventiv propriu

Prevederi normative privind raportarea

 • Raport privind activitatea de CFPP (machetă)
 • Deficiențe și erori posibile

Răspunderea juridică a persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu

 • Ce “riscă” și cum se poate proteja persoana care exercită CFPP
 • Forme ale răspunderii (disciplinară, contravențională, civilă și penală)

Abuzul în serviciu și neglijența în serviciu

Conflictul de interese administrativ și penal

Studii de caz

Control financiar de gestiune

 • Practica exercitării CFG: controlul ex-ante, controlul ex-post, controlul exhaustiv și controlul prin sondaj; aplicații și studii de caz
 • Raportarea activității de CFG; răspunderea juridică; constatarea și recuperarea prejudiciilor
 • Elaborarea checklist-urilor de control uzuale în activitatea de control financiar de gestiune – pregătirea activităților de control
 • OMFP nr. 2616/2018, pentru modificarea OMFP nr. 923/2014
 • OMFP nr. 1176/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice
 • OMFP nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 12 ore de instruire
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line
 • PREȚ SERVICII:

Prețul total unitar per pachet de formare profesională/cursant:

 • 1200 lei fără TVA / cursant

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 29 Octombrie 2021 ora 12.00

Articolul anterior
PROMOVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC DIN TRANSILVANIA ÎN CADRUL VIZITEI DE STUDIU RFC
Articolul următor
Acord GDPR
Meniu
Sari la conținut