Achiziție servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul legalităţii actelor şi contractelor publice

SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul Legalităţii actelor şi contractelor publice pentru 1 salariat (consilier juridic)

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională; 55100000-1 Servicii hoteliere

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezenţă fizică, cu emitere de certificat participare;
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  1;
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în prima jumătate a lunii septembrie 2021;
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Principiile care stau la baza administrației publice (autonomia funcțională, conducerea centralizată, constituirea și exercitarea democratică a puterii executive, stabilitatea și specializarea structurilor, egalitatea cetățenilor în fața administrației publice, legalitate în activitatea executivă, responsabilitate);
  • Administrație publică europeană – principii, instituții, practică;
  • Actul administrativ – caracteristici. Tipuri de acte administrative. Forma și procedura actului administrativ;
  • Legislația privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative (Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
  • Transpunerea actelor juridice ale UE în legislația internă;
  • Legalitatea actului administrativ. Intrarea în vigoare a actelor administrative;
  • Cadrul legislativ: Legea contenciosului administrativ; Acte normative de modificare a Legii nr. 554/2004;
  • Temeiuri juridice interne ale răspunderii autorităților publice din România pentru neaplicarea corectă și completă a legislației Uniunii Europene;
  • Sistemul normativ al U.E. – temei al atragerii răspunderii autorităților publice din România pentru neaplicarea corectă și completă a legislației Uniunii Europene;
  • Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative;
  • Obligația autorităților publice române de a aplica în mod corect și complet legislația U.E.;
  • Modalitățile de declanșare, de către Comisia Europeană, a procedurii pentru neîndeplinirea de către România a obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare (procedura de infringement) și situațiile în care poate fi declanșată procedura;
  • Răspunderea statului pentru eventualele prejudicii cauzate persoanelor fizice sau juridice prin neaplicarea corectă și completă a legislației U.E.;
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 36 ore instruire;
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: România;
 • PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant:
  • Maxim 4000 lei fără TVA  / cursant, pentru situaţia în care programul de instruire se desfăşoară în alte localităţi, incluzând şi serviciile hoteliere
  • Maxim 825 lei fără TVA / cursant, pentru situaţia în care programul de instruire se desfăşoară în Cluj-Napoca (fără servicii hoteliere)

Contract: NU

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este: Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, e-mail: achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 10.08.2021, ORA 13.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Înfiinţarea unui Centru Comunitar Integrat în comuna Borod, judeţul Bihor”, Beneficiar: UAT COMUNA BOROD
Articolul următor
Achiziție servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul legalităţii actelor şi contractelor publice
Meniu
Sari la conținut