Achizitie servicii formare

SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE:

Privind achiziţia de/ pentru: Servicii de formare profesională cu certificare ANC

Obiect achiziţie: Servicii de formare profesională pe tematica „Achizițiile publice pentru proiectele finanțate din fonduri structurale”, cu certificare ANC

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: Curs cu certificare ANC
 • OBIECTIVUL CURSULUI: Cursul își propune o explicitare a modificărilor aduse de noua legislație, consolidarea aspectelor legate de aplicarea normelor din noua legislație, și clarificarea unor situații particulare apărute în practica achizițiilor publice în cadrul proiectelor finanțate din fonduri structurale nerambursabile.
 • TEMATICI:
 • Modificările legislative în domeniul procedurilor de achiziție;
 • Corelarea noilor norme legislative din domeniul achizițiilor publice cu prevederile Oug. 66/2011 și Hg. 875/2011; Aplicarea corecțiilor financiare;
 • Conflictul de interese și combaterea fraudelor în cadrul achizițiilor publice;
 • Cazuri speciale/ spețe și modalități de soluționare ale acestora.
 • DESCRIERE GRUP ȚINTĂ grup mixt, alcătuit din:
 • personal cu un nivel de cunoștințe avansat, care este implicat direct în verificarea proiectelor finanțate prin POR sau în avizarea juridică a procedurilor de achiziție(certificați ca Expert achiziții publice),
 • personal din structurile de suport care îndeplinesc atribuții în domeniul financiar-contabil și în domeniul managementului proiectelor proprii și care aplică procedurile proprii de achiziție atât ale organizației cât și procedurile de achiziție derulate în cadrul proiectelor proprii (care au o cunoaștere mai mult teoretică și mai puțin aplicativă a legislației)
 • personal care va fi implicat în activitățile de verificare a proiectelor finanțate prin POR (care au o cunoaștere mai mult teoretică și mai puțin aplicativă a legislației)
 • SPECIFICAȚII LECTORI/ TRAINERI:

Predarea cursului va fi realizată de 2 lectori:

 • Lector 1 – practician în domeniul achizițiilor publice
 • Lector 2 – practician în domeniul soluționării contestațiilor în achizițiile publice

Se solicită CV-ul fiecărui lector.

 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: programul poate fi derulat în cursul lunii noiembrie a anului 2017, până la data de 8 dec 2017
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: 3 zile de instruire;
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: la sediul secundar al Agenției de Dezvoltare Regională, situat în Cluj-Napoca, Str. Dorobanților, nr. 3,
 • PREȚ SERVICII:
 • Preț total unitar/ cursant: Maxim 1050 lei fără TVA/ cursant
 • Preț total unitar/ eveniment instruire: Maxim 25200 lei fără TVA/ eveniment instruire

Termen de livrare/prestare/executare: serviciul de formare profesională poate fi prestat în luna noiembrie a anului 2017, până la data de 8 dec 2017, cu preferință pentru desfășurare în zile lucrătoare, pentru minim 2 din cele 3 zile alocate cursului

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro/nicoleta.glodan@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 13.10.2017 ora 10

 

Articolul anterior
Achizitie cazare Oradea
Articolul următor
Servicii catering
Meniu
Sari la conținut