Achiziție servicii de transmitere newslettere electronice

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, doreste sa achizitioneze servicii de transmitere newslettere electronice, in perioada aprilie-decembrie 2017

Conform conditiilor de vizibilitate si transparenta informationala, OI are obligatia de a transmite lunar un buletin electronic (newsletter) cu informatii despre POR, care este denumit Alerta REGIO. In plus, alte newslettere intermediare pot cuprinde toate informatiile si comunicarile de natura urgenta, care sunt transmise electronic, in functie de comunicarile importante transmise de catre AM POR, ministerul  de resort sau alte comunicari de acest gen au ca destinatie finala beneficiarii POR si publicului-tinta larg format din potentiali beneficiari si public interesat de finantarile prin POR.

In consecinta, asigurarea transmiterii acestor informatii are urmatoarele specificatii tehnice:

  • stocare baza de date adrese e-mail, numar nelimitat de adrese;
  • sistem automat de stocare si gestionare corecta a bazei de date adrese e-mail (stergere adrese email duplicat, sistem automat de stergere din baza de date a delistarilor la cerere, etc)
  • transmitere de informatie electronica printr-un un newsletter lunar plus mai multe alerte pe luna, catre un numar nelimitat de adrese de e-mail;
  • asigurarea asistentei tehnice pe parcursul transmiterii informatiilor electronice catre intreaga baza de date.

Estimam transmiterea a aproximativ 50.000 emailuri pe luna, pentru perioada aprilie-decembrie 2017.

Valoare estimata: 2000 lei

Sursa de finanatre; Programul Operațional Regional 2014 – 2020 in Regiunea Nord-Vest, Axa 12

Ofertantii interesati, vor publica ofertele,  pe site-ul https://www.e-licitatie.ro la rubrica Proceduri de atribuire-cuparari directe-catalog de produse/serviii/lucrari. Oferta se posteaza in catalogul electronic SEAP, la codul CPV 72318000-7 Servicii de transmisie de date si va avea denumirea Transmitere newsletter ADR N-V sau se trimit pe email la adresa secretariat@nord-vest.ro si/sau nicoleta.glodan@nord-vest.ro Nerespectarea denumirii poate duce la imposibilitatea selectarii ofertelor de catre autoritatea contractanta.

Limba de redactare a ofertei este limba romana.Oferta financiara se trece pe 8 luni (mai-decembrie) SI evidentiaza in lei/luna cu si fara  TVA

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimetare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro in atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 18.04.2017

Specificatii tehnice

 

Articolul anterior
Achiziție de servicii tipografice
Articolul următor
In atentia potentialilor beneficiari REGIO 2014-2020! Deficiențe la nivelul sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor si, implicit, in sistemul MYSMIS
Meniu
Sari la conținut