Achizitie servicii de reinnoire a semnaturii electronice

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, doreste sa achizitioneze servicii de reinnoire a semnaturii electronice -2 buc

Cod CPV: 79132100-9 Servicii de certificare a semnăturii electronice

Valoarea estimata 170 lei +TVA

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 09.05.2018 ora 11

Articolul anterior
Ziua Europei este dedicată tineretului inovativ și talentat din Cluj-Napoca
Articolul următor
Achizitie servicii de certificare a semnaturii electronice -5 buc
Meniu
Sari la conținut