ue
gv_r
regio
structurale

Achiziție servicii de reînnoire a semnăturii electronice

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, dorește să achiziționeze servicii de reînnoire a semnăturii electronice – 2 bucăți

Cod CPV: 79132100-9 Servicii de certificare a semnăturii electronice

Valoarea estimată: 170 lei +TVA

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel. +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 28.02.2017 ora 11