Achiziție servicii de recertificare și supraveghere a sistemului de management

Privind achiziţia de: Servicii de recertificare și supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu, în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Obiect achiziţie: Furnizarea serviciilor de recertificare și supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu al ADR NV, începând cu data semnării contractului de ambele părți (octombrie 2023), până la data expirării valabilității certificatelor emise, pentru următoarele domenii de activitate:

 • Gestionarea activităților de planificare, programare și elaborare de strategii de dezvoltare regională
 • Gestionarea la nivel regional a fondurilor de dezvoltare guvernamentale și europene
 • Cooperarea în domeniul dezvoltării regionale: transnațională, transfrontalieră și interregională
 • Asigurarea implementării proiectelor finanțate din resursele financiare alocate Priorității de Asistență Tehnică

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

Se vor achiziționa servicii de recertificare și supraveghere a Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015, respectând următoarele etape:

 1. Auditul de recertificare: inițierea, pregătirea si planificarea procesului de recertificare, auditul de recertificare, elaborarea raportului de audit, analiza dosarului de recertificare, eliberarea și acordarea dreptului de utilizare a certificatelor.
 2. Audit de supraveghere nr.1: se va efectua la 11 luni de la data auditului de recertificare și cuprinde: informarea, pregatirea si planificarea activitatii de supraveghere, analiza eventualelor modificari intervenite in organizatie si in documentatia sistemului de mangement; auditul de supraveghere; elaborarea raportului de audit; menținerea dreptului de utilizare a certificatelor
 3. Audit de supraveghere nr.2: se va efectua la 22 luni de la data auditului de recertificare, cuprinzând aceleași activități realizate la auditul de supraveghere nr.1

 Contract –DA

Contractul va trebui să conțină cel puțin următoarele clauze:

 • Obligațiile certificatorului
 • Obligațiile organizației
 • Valoarea contractului defalcată pe costurile fiecărei etape de certificare/supraveghere
 • Modalități de plată
 • Durata contractului
 • Rezilierea și suspendarea contractului
 • Limite de responsabilitate

Termen de livrare/prestare/executare: Auditul de recertificare se va derula în perioada octombrie 2023, data expirării valabilității certificatelor actuale fiind 01 noiembrie 2023.

Alte menţiuni:

 • Organismul de Certificare trebuie să fie acreditat RENAR pentru sisteme de management al calității (ISO 9001) și de mediu (ISO 14001) – cerință de calificare
 • Organismul de Certificare trebuie să fie recunoscut de către IQNet Ltd. Sau de către un alt organism de nivel internațional similar – cerință de calificare
 • Costurile legate de transportul, cazarea și masa auditorilor implicați în furnizarea serviciilor, pe toată durata de valabilitate a contractului, nu sunt suportate de către ADR N-V.

Valoarea estimată  9.000 lei fără TVA

Coduri de clasificare C.P.V: 79132000-8/72224200-3

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut / total ofertă, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor și specificațiilor tehnice.

Ofertele se trimit pe email la adresa: achizitii@nord-vest.ro

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 15.09.2023 

Articolul anterior
Achiziție servicii catering pentru organizarea evenimentului Demo Day a programului de accelerare EIT Health Drive
Articolul următor
Achiziție servicii catering
Meniu
Sari la conținut