Achiziție „Servicii de publicitate și informare program”

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, dorește să achiziționeze „Servicii publicitate și informare program”.

Cod CPV: 79341000-6  Servicii de publicitate

Descriere obiect

Servicii de publicitate media, informare program

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimată: 27.425 lei +TVA

Termen limită de depunere oferte: 25.08.2022 ora 15:00.

Documentația de atribuire poate fi consultată pe SEAP în anunțul de inițiere procedură simplificată cu nr. SCN1112140/08.08.2022.

Articolul anterior
Achiziție servicii de formare profesională
Articolul următor
A fost emis ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
Meniu
Sari la conținut