Achiziție servicii de medicina muncii

Privind achiziţia de: Servicii de medicina muncii – în orașul Cluj-Napoca

Obiect achiziţie: Servicii de medicina muncii (consult de specialitate pentru eliberarea fișei de aptitudini) Voluntari Platforma INNO;

Cod CPV: 85147000-1

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice): serviciile de medicina muncii conform codului muncii Legea 53/32003 pentru voluntarul RUSU ŞTEFAN

  • DESCRIERE SERVICIU: SERVICII DE MEDICINA MUNCII
  • NUMĂR DE BENEFICIARI AI SERVICIULUI: 1
  • PERIOADA PRESTARII SERVICIULUI : 01.07.2021-30.09.2021
  • PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per / voluntar
  • Maxim 200 lei fără TVA / voluntar

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 05 iulie 2021

Articolul anterior
Achiziție servicii de catering
Articolul următor
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută experți pentru posturile vacante din cadrul Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020
Meniu
Sari la conținut