Achiziție servicii de medicina muncii

Privind achiziţia de: Servicii de medicina muncii – în orașul Cluj-Napoca

Obiect achiziţie: Servicii de medicina muncii (consult de specialitate pentru eliberarea fișei de aptitudini) Voluntari Platforma INNO;

Cod CPV: 85147000-1

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice): serviciile de medicina muncii conform codului muncii Legea 53/32003 pentru voluntarul RUSU ŞTEFAN

  • DESCRIERE SERVICIU: SERVICII DE MEDICINA MUNCII
  • NUMĂR DE BENEFICIARI AI SERVICIULUI: 1
  • PERIOADA PRESTARII SERVICIULUI : 01.07.2021-30.09.2021
  • PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per / voluntar
  • Maxim 200 lei fără TVA / voluntar

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 05 iulie 2021

Articolul anterior
Inaugurare Creșă și Grădiniță din Parcul Industrial Oradea I
Articolul următor
Achiziție servicii de catering
Meniu
Sari la conținut