Achiziție servicii de instruire pe tema „Auditor intern în sectorul public”

Privind achiziţia de: Servicii instruire pe tema „Auditor intern in sectorul public” destinate certificării de competenţe în domeniu

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

 Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

FORMA/TIPUL DE INSTRUIRE: curs online, cu emitere de certificat pentru ocupația de Auditor intern în sectorul public

NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 1

PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în perioada octombrie – decembrie 2021

TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:

Planificarea activitatii de audit intern; Pregatirea misiunii de audit intern; Evaluarea riscului; Programarea misiunii de audit intern; Elaborarea testelor de audit intern; Formularea constatarilor, concluziilor si recomandarilor de audit intern; Documentarea activitatilor de audit intern; Elaborarea raportului de audit intern; Supervizarea misiunii de audit intern; Valorificarea recomandarilor de audit intern; Asigurarea calitatii activitatii de audit intern; Dezvoltarea relatiilor operationale cu entitatile auditate; Colectarea informatiilor; Evaluarea preliminara a controlului intern; Evaluarea sistemului organizational; Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern si guvernanta; Evaluarea activitatii juridice; Evaluarea activitatii financiar-contabile; Evaluarea activitatii privind tehnologia informatiei; Evaluarea procesului de finantare

 DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: 180 ore de pregatire teoretică şi practică, dintre care minim 4 zile vor fi de instruire teoretică

LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line

PREȚ SERVICII:

Prețul total unitar per pachet de formare profesională/cursant:

  • 720 lei fără TVA / cursant / program instruire

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 30 Septembrie 2021, ora 12.00