Achiziție servicii de instruire în domeniul managementului de proiect

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate certificării de competenţe în domeniul MANAGEMENTULUI DE PROIECT pentru 4 salariaţi.

Obiect achiziţie: Pachet formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line MANAGEMENT PROIECT, cu emitere de certificat absolvire ANC pentru ocupaţia de MANAGER PROIECT

NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  4

PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în prima jumătate a lunii octombrie 2021

TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:

 • Definirea noțiunilor de proiect și de managementul al proiectului;
 • Oportunități de finanțare, ciclul de viață a managementului de proiect;
 • Stabilirea pașilor în derularea managementului proiectului;
 • Grupuri de interes asociate proiectului, roluri și responsabilități;
 • Factori perturbatori care afectează începerea, conducerea sau rezultatele proiectului;
 • Identificarea obiectivului general și a obiectivelor specifice în cadrul proiectului: analiza SWOT și studiul de fezabilitate;
 • Identificarea atribuțiilor managerului de proiect și ale echipei sale, funcțiile managerului de proiect;
 • Fazele proiectului – componentele proiectului și tabloul de bord;
 • Planul de management al proiectului. Planificarea în detaliu a proiectului;
 • Instrumente și tehnici specifice de planificare: WBS, GANTT, PERT și drumul critic;
 • Alocarea resurselor și gestionarea resurselor (buget, analiza cost-beneficiu etc.);
 • Rezultatele analizei livrabilelor unui proiect. Valoarea proiectelor din perspectiva economico-financiară. Conceptul de valoare – reprezentări la nivelul organizațional și reprezentări la nivelul individual;
 • Metodologiile moderne ale managementului proiectelor: AGILE, LEAN și KANBAN;
 • Abordări ale managementului de proiect: AGILE și WATERFALL;
 • Aplicații destinate gestionării managementului: MICROSOFT PROJECT, PRIMAVERA ș.a.;
 • Managementul timpului;
 • Dezvoltarea competențelor în leadership;
 • Evaluarea performantei managerului de proiect;
 • Comunicarea organizațională și interdepartamentală;
 • Comunicări eficientă în cadrul proiectului: abordarea și organizarea întâlnirilor de lucru;
 • Managementul riscurilor: identificare, clasificare și abordare;
 • Instrumente de monitorizare și control;
 • Închiderea proiectului și evaluarea performanței echipei de proiect;

DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: minim 60 ore, din care minim 40 ore reprezintă instruirea teoretică

LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line

PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant: 800 lei fără TVA / cursant

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este: Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email: achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 27 August 2021, ora 12.00  

Articolul anterior
Achiziție servicii de catering și închiriere sală de evenimente
Articolul următor
Câștigătorii Apelului Regional de Vouchere Creative – matchmaking între CEREREA și OFERTA de servicii culturale și creative
Meniu
Sari la conținut