Achiziție servicii de instruire în domeniul achizițiilor publice

SPECIFICAŢII TEHNICE

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate certificării de competenţe în domeniul Achiziţiilor publice pentru 2 salariaţi

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line ACHIZIŢII PUBLICE, cu emitere de certificat absolvire ANC pentru ocupaţia de Expert achiziţii publice
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  2
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  în prima jumătate a lunii iunie 2021, cu începere după data de 05.06.2021
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Legislația specifică în domeniul achizițiilor publice
  • Platforma SEAP.: înregistrare, utilizare, catalog electronic, anunțuri, raportări, formulare, etc.
  • Prezentarea tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice
  • Managementul achizițiilor publice
  • Proceduri de achiziții publice: praguri valorice, procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare
  • Înregistrarea/Recuperarea/Reînnoirea certificatului digital SEAP
  • Utilizarea semnăturii electronice
  • Criptarea și decriptarea documentelor publicate de autoritatea contractantă
  • Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire
  • Estimarea achizițiilor publice
  • Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice
  • Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire
  • Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare
  • Rolul Documentului Unic de Achiziție European (DUAE) și corelarea cu fișa de date a achiziției
  • Întocmirea răspunsului la solicitările de clarificări transmise de autoritatea contractantă
  • Cumpărarea directă
  • Depunerea contestațiilor. Remediile și căile de atac
  • Termenul de evaluare și reevaluare a ofertelor
  • Pregătirea documentației de atribuire
  • Analiza și evaluarea documentelor realizate de ofertanți
  • Criterii minime de calificare
  • Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării
  • Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice
  • Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC  și a celor formulate in fața instanțelor de judecată
  • Derularea unei proceduri de atribuire on-line
  • Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică. Modificări ale contractului în perioada de implementare
  • Contravenții și sancțiuni
  • Aplicații practice relevante, derivate din situații reale
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 40 ore instruire, dintre care minim 24 ore vor fi ore de predare teoretică şi minim 16 ore instruirea practică asistată de trainer
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line
 • PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant: Maxim 700 lei fără TVA / cursant / program instruire
 • Contract: NU

Alte menţiuni:

 • Criterii obligatorii pentru ofertanţi:
  • certificarea pentru ocupaţia de Expert Achiziţii publice conform cod COR
  • respectarea duratei cursului conform specificaţiilor tehnice cu un minim de 24 ore predare teorie şi un minim de 16 ore activitate practică asistată de trainer
  • respectarea perioadei de desfăşurare a programului de instruire, conform specificaţiilor tehnice
  • furnizarea integrală a conţinutului de instruire cerut conform tematicilor solicitate prin specificaţiile tehnice

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 03.06.2021, ORA 10.

Articolul anterior
Manuale MySMIS 2014
Articolul următor
Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul interesat asupra necesității efectuării evaluării de mediu în vederea obținerii avizului de mediu pentru Programul Operațional Regional pentru Regiunea Nord-Vest 2021-2027 (POR NV).
Meniu
Sari la conținut