Achiziție servicii de instruire

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul Analizei cost-beneficiu şi al gestionării riscurilor în implementarea proiectelor cu fonduri europene, pentru 9 salariaţi.

Obiect achiziţie: Program formare profesională (perfecţionare);

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line, cu emitere de certificat de participare;
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 9
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: A doua jumătate a lunii mai 2021;
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Clarificări conceptuale
  • Contextul de analiză (alternative, tipuri proiecte, etc)
  • Fezabilitatea şi analiza de opţiuni – ingrediente ale ACB pentru diferite tipuri de proiecte
  • Analiza financiară – principii, studiu de caz;
  • Analiza economică – principii, studiu de caz;
  • Analiza de risc – incertitudine; senzitivitate; studiu de caz.
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 16 ore instruire (2 zile)
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line
 • PREȚ SERVICII:
  • Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant;
  • Maxim 1530 lei fără TVA / cursant.

Contract: NU

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 23.04.2021, ORA 11.

Articolul anterior
Achiziție servicii de instruire
Articolul următor
Achiziție servicii de instruire, specializare în domeniul programării neurolingvistice (NLP)
Meniu
Sari la conținut