Achizitie servicii de instruire

Prin prezenta, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractanta, vă invită să participaţi la achiziția publică de Pachet formare profesională pe tema ”Achiziții Publicecu certificare ANC, în perioada – primele 3 săptămâni ale lunii octombrie 2017, pentru 2 cursanți.

Valoarea estimată :

– maxim 2300 lei fără TVA/cursant pentru situația în care programul de formare profesională se desfășoară în alte localități decât Cluj-Napoca (costuri servicii formare profesională plus costuri servicii hoteliere).

– maxim 900 lei fără TVA/cursant pentru situația în care programul de formare profesională se desfășoară în Cluj-Napoca (costuri servicii formare profesională).

Sursa finanțare: AT POR

Codul CPV 80530000-8 servicii de formare profesională, 55100000-1 Servicii hoteliere

Specificații

Pachet formare profesională ”Achiziții publice” cu certificare ANC

– Forma/tipul – Curs cu acreditare/certificare ANC

– perioadă – oricând în primele 3 săptămâni ale lunii octombrie 2017

– durata – 4 zile,  locul – în România

Ofertanții vor transmite ofertele pe email la adresa ioana.neag@nord-vest.ro,

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr 3, cod 400118, tel 0744777425, +40264431550, fax:+40 264439222, email ioana.neag@nord-vest.ro, în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Termen depunere oferte: luni, 18.09.2017 ora 16.00.

Articolul anterior
Achizitie servicii de instruire
Articolul următor
Achizitie servicii de cazare
Meniu
Sari la conținut