Achizitie servicii de instruire

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, dorește să achiziționeze în perioada iunie-iulie  2017,  Servicii de formare profesională, respectiv un pachet de formare profesională, pentru o persoana (compus din servicii de formare profesională cu acreditare ANC + servicii de cazare și masă) cu următoarele specificații/ cerințe:

 • TEMATICA INSTRUIRII: Achizițiile publice în contextul noii legislații
 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: Curs cu acreditare/ certificare ANC pentru ocupația de Expert achiziții publice, cod COR 214946
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI: iunie – iulie 2017
 • DURATA PROGRAMULUI: min 4 zile de instruire
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI: România
 • CONDIȚII DE CAZARE/MASĂ: Hotel în regim de 3 stele, cu pensiune completă (pentru alte localități decât Cluj-Napoca)

–          TEMATICILE ABORDATE ÎN CADRUL CURSULUI VOR CUPRINDE SAU VOR FI SIMILARE CELOR DE MAI JOS:

 • Prezentarea elementelor legislative
 • Rolul compartimentului de achiziții publice; Strategia anuală a Achizițiilor Publice; Programul Anual de Achiziții;
 • Referatul de necesitate și analiza ofertelor de pe piață;
 • Aspecte privind efectuarea Controlului Financiar Preventiv;
 • Atribuirea contractelor;
 • Procedurile de atribuire;
 • Dosarul achiziției publice;
 • Managementul contractului de achiziție publica/sectorial;
 • Pregătirea documentației necesare controalelor Curții de Conturi.
 • CERINȚE PRIVITOARE LA LECTOR:
 • Studii superioare economice/ juridice/tehnice_Licențiat
 • Certificare ca FORMATOR
 • Experiență în domeniul gestionării achizițiilor publice, de minim 3 ani
 • Experiență profesională de minim 6 luni în cadrul unei instituții cu rol în verificarea, reglementarea achizițiilor și în oferirea de răspunsuri și soluții privind metodologia și normele de aplicare a legislației în vigoare

 

VALOAREA ESTIMATĂ:

 • PREȚ PACHET DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Costurile pachetului de formare profesională vor fi defalcate astfel:

 • Costuri participare curs + certificare ANC – maxim 990 lei fără TVA

Costuri cazare pentru 4 nopți, cu pensiune completă în unitate hotelieră cu regim de 3 stele – maxim 1400 cu TVA inclus

MENȚIUNE: Pentru componenta de servicii de cazare și masă, din cadrul Pachetului de Formare Profesională, se va depune ofertă doar în condițiile în care locația desfășurării programului de formare profesională este în afara localității Cluj-Napoca!

Cod CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională

Ofertanții interesați, vor trimite ofertele pe email la adresele secretariat@nord-vest.ro și/sau nicoleta.glodan@nord-vest.ro. Limba de redactare a ofertei este limba română.

Informații suplimetare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobanților nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro; nicoleta.glodan@nord-vest.ro,  în atenția Biroului de Achizitii Publice.

 

Termen depunere oferte 21.06.2017, ora 14:00

 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, dorește să achiziționeze în perioada iunie-iulie  2017, un pachet de formare profesională (compus din servicii de formare profesională cu acreditare ANC + servicii de cazare și masă), pentru instruirea unei persoane, cu următoarele cerințe / specificații:

 

 • TEMATICA INSTRUIRII: Codul fiscal și Codul de procedură fiscală
 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: Curs de perfecționare cu certificare ANC pentru ocupația de Expert fiscal, cod COR 241221
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI: iunie – iulie 2017
 • DURATA PROGRAMULUI: min 4 zile de instruire
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI: România
 • CONDIȚII DE CAZARE/MASĂ: Hotel cu cazare și pensiune completă în regim de 3 stele (pentru alte localități decât Cluj-Napoca)
 • SUBTEMATICI/ ELEMENTE ALE CURSULUI:
 • Codul fiscal (impozite, taxe, accize, impozite și taxe locale)
 • Codul de procedură fiscală
 • Aplicații practice

 

 • CERINȚE PRIVITOARE LA LECTOR:
 • Studii superioare economice_Licențiat
 • Certificare ca FORMATOR
 • Experiență profesională în instituții care oferă răspunsuri și soluții privind metodologia și normele de aplicare a codului fiscal și a codului de procedură fiscală, de minim 3 ani

MENȚIUNE: Constituie avantaj experiența profesională în activități de audit intern și / sau audit financiar

VALOAREA ESTIMATĂ:

 • PREȚ PACHET DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Costurile pachetului de formare profesională vor fi defalcate astfel:

 • costuri de instruire în valoare maximă de 750 lei (fără TVA)/ salariat
 • cazare  în regim de 3 stele cu pensiune completă – maxim 2200 lei cu TVA inclus / 4 nopți cazare și masă/ salariat

MENȚIUNE: Pentru componenta de servicii de cazare și masă, din cadrul Pachetului de Formare Profesională, se va depune ofertă doar în condițiile în care locația desfășurării programului de formare profesională este în afara localității Cluj-Napoca!

 

Cod CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională

Ofertanții interesați, vor trimite ofertele pe email la adresele secretariat@nord-vest.ro și/sau nicoleta.glodan@nord-vest.ro. Limba de redactare a ofertei este limba română.

Informații suplimetare se pot obtine de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr.3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro; nicoleta.glodan@nord-vest.ro,  în atenția Biroului de Achiziții Publice.

 

Termen depunere oferte 21.06.2017, ora 14:00.

 

Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, dorește să achiziționeze în perioada iunie-iulie  2017 un pachet de formare profesională (compus din servicii de formare profesională + servicii de cazare și masă) pentru instruirea a două persoane, cu următoarele specificații / cerințe:

 

 • TEMATICA INSTRUIRII : Controlul financiar preventiv și Controlul financiar de gestiune
 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: Curs cu acreditare/ certificare ANC pentru ocupația de Controlor financiar, cod COR 121121
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI: iunie – iulie 2017
 • DURATA PROGRAMULUI: min 4 zile de instruire
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI: România
 • CONDIȚII DE CAZARE/MASĂ: Hotel în regim de 3 stele, cu pensiune completă (pentru alte localități decât Cluj-Napoca)
 • SUBTEMATICI/ ELEMENTE ALE CURSULUI:
 • Modificări ale legislației în domeniul exercitării atribuțiilor CFP și CFG
 • Elaborarea listelor de verificare specifice operațiunilor supuse CFP
 • Controlul financiar de gestiune
 • Pregătirea activităților de CFG și elaborarea cecklist-urilor de control uzuale
 • CERINȚE PRIVITOARE LA LECTOR:
 • Studii superioare economice_Licențiat
 • Certificare ca FORMATOR
 • Experiență profesională de minim 3 ani în instituții cu rol în verificarea activităților de control financiar preventiv

VALOAREA ESTIMATA:

 • PREȚ PACHET DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Costurile pachetului de formare profesională vor fi defalcate astfel:

 • Costuri participare curs + certificare ANC – maxim 990 lei fără TVA
 • Costuri cazare pentru 4 nopți, cu pensiune completă în unitate hotelieră cu regim de 3 stele – maxim 1400 cu TVA inclus

MENȚIUNE: Pentru componenta de servicii de cazare și masă, din cadrul Pachetului de Formare Profesională, se va depune ofertă doar în condițiile în care locația desfășurării programului de formare profesională este în afara localității Cluj-Napoca!

 

Cod CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională

Ofertanții interesati, vor trimite ofertele pe email la adresele secretariat@nord-vest.ro și/sau nicoleta.glodan@nord-vest.ro. Limba de redactare a ofertei este limba română.

Informații suplimetare se pot obține de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax: +40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro; nicoleta.glodan@nord-vest.ro,  în atenția Biroului de Achiziții Publice.

 

Termen depunere oferte 21.06.2017, ora 14:00

Articolul anterior
ADR Nord-Vest şi principalele noastre proiecte – la Conferinta Open Innovation 2.0
Articolul următor
Achizitie servicii de reinnoire a semnaturii electronice
Meniu
Sari la conținut