Achiziție servicii de formare profesională – curs expert achiziții publice

Specificații tehnice pentru achiziția unui curs de expert achiziții publice.

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs online, cu emitere de certificat acreditat ANC/ CAFFPA, cod COR: 214946
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  1
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: luna iulie 2023
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Legislația specifică în domeniul achizițiilor publice;
  • Utilizarea platformei SEAP/SICAP: înregistrare, utilizare, catalog electronic, anunțuri, raportări, formulare ș.a. și încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire; publicarea anunțurilor;
  • Managementul achizițiilor publice; (Proceduri de achiziții publice: praguri valorice, procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare
  • Rolul Documentului Unic de Achiziție European (DUAE) și corelarea cu fișa de date a achiziției;
  • Cumpărarea/achiziția directă;
  • Depunerea contestațiilor. Remediile și căile de atac;
  • Termenul de evaluare și reevaluare a ofertelor;
  • Pregătirea documentației de atribuire;
  • Analiza și evaluarea documentelor realizate de ofertanți;
  • Criterii minime de calificare;
  • Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării;
  • Derularea unei proceduri de atribuire on-line;
  • Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică. Modificări ale contractului în perioada de implementare;
  • Contravenții, sancțiuni și litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice.
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minimum 60 ore, din care minimum 20 ore teorie și minimum 40 ore practică
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: online
 • PREȚ SERVICII: Prețul total pachet de formare profesională/cursant: 1000 lei fără TVA /cursant

Contract – NU

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este: Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 26.06.2023, ora 11.

Articolul anterior
Achiziție servicii de formare profesională – curs etică și integritate
Articolul următor
Achiziție de servicii de formare profesională
Meniu
Sari la conținut