ACHIZIȚIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ

Privind achiziţia de: Servicii de  instruire destinate inițierii și perfecționării în domeniul ”Auditul sistemului contabil”

Obiect achiziţie: Pachet formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională; 55100000-1 Servicii hoteliere

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

  • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu emitere de certificat ANC de Absolvire , pentru cod COR 331302,  recunoscut la nivel national
  • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în cea de-a doua perioada a lunii  noiembrie  2019
  • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  4 zile instruire
  • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIOANLĂ: în România
  • PREȚ SERVICII:

Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant:

  • Maxim 2300  lei fără TVA / cursant, pentru situația în care programul de formare profesională se desfășoară în alte localități decât Cluj-Napoca
  • Maxim 900 lei fără TVA/ cursant, pentru situația în care programul de formare profesională se desfășoară în Cluj-Napoca (fără serviciile hoteliere)

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 4 OCTOMBRIE 2019 ora 12 pe email : achizitii@nord-vest.ro

Articolul anterior
ACHIZIȚIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ
Articolul următor
Achiziție Servicii organizare eveniment – Team building
Meniu
Sari la conținut