ACHIZIȚIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, doreşte să achiziţioneze servicii de instruire.

SPECIFICAŢII TEHNICE

Privind achiziţia de: Servicii de  instruire destinate inițierii și perfecționării în domeniul „Managementului prevenirii şi combaterii corupției: evitarea abuzului în serviciu”.

Obiect achiziţie: Pachet formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională; 55100000-1 Servicii hoteliere;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

  • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu emitere de certificat ANC de perfecționare/specializare recunoscut la nivel naţional
  • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în săptămâna  16-19 mai 2019
  • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: 4 zile instruire
  • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIOANLĂ: în România
  • PREȚ SERVICII:

Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant:

– Maxim 2300 lei fără TVA / cursant, pentru situația în care programul de formare profesională se desfășoară în alte localități decât Cluj-Napoca

– Maxim 900 lei fără TVA/ cursant, pentru situația în care programul de formare profesională se desfășoară în Cluj-Napoca (fără serviciile hoteliere)

 

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 19 APRILIE 2019

Articolul anterior
INSTRUCȚIUNEA NR 115/18.04.2019
Articolul următor
INSTRUCȚIUNEA NR 115/18.04.2019
Meniu
Sari la conținut