Achiziție Servicii de formare profesională

SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate certificării de competenţe în calitatea de Responsabil Mediu, pentru 1  salariat

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line RESPONSABIL MEDIU, cu emitere de certificat de absolvire ANC
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 1
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în perioada aprilie-mai 2021
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Gestionarea actelor normative de mediu și raportarea activității de mediu, inclusiv managementul gestionării deşeurilor;
  • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
  • Elaborarea programului de management de mediu;
  • Întocmirea documentației de management de mediu;
  • Monitorizarea factorilor de mediu;
  • Evaluarea riscului – supravegherea activității de pregătire pentru situațiile de urgență;
  • Coordonarea programului de instruire a personalului;
  • Elaborarea programului de audit intern şi realizarea auditului intern.
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 48 ore instruire, din care minim 24 ore instruire teoretică şi minim 24 ore instruire practică
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line
 • PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant: Maxim 1100 lei fără TVA / cursant

Contract: NU

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel: +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 30 martie 2021 ORA 11

Articolul anterior
Lansare proiect „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada 2021–2027 pe domeniul specializare inteligentă”, cod SMIS 141736
Articolul următor
Achiziție Servicii de formare profesională
Meniu
Sari la conținut