Achiziție servicii de evaluare imobile

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, dorește să achiziționeze servicii de evaluare imobile                      

Privind achiziţia de: Realizarea unui raport de evaluare privind valoarea de piaţă a apartamentului aflat în proprietatea ADR NV şi a locului de parcare subteran, aferent acestuia, situate în Floreşti, Str. Plopilor, Nr. 27, Ap. 30, în vederea valorificării bunurilor imobile.                                                                 

Obiect achiziţie: Servicii de evaluare imobile.

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

Raport de evaluare a bunurilor imobile aflate în proprietatea Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord Vest, situate în Comuna Floreşti, Str. Plopilor, Nr. 27.

Bunuri imobile supuse evaluării:

  1. Apartament 30: 44,84 mp;
  2. Loc de parcare situate la demisol: 13,36 mp.

Termen de livrare/prestare/executare: 2 zile lucrătoare

Valoarea estimată: 1.000 lei

Sursa finanțare: Fonduri proprii

CPV 71319000-7 servicii expertiză

Ofertanții vor trimite ofertele pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro. Ofertele financiare se întocmesc prin evidențierea prețului unitar cu și fără TVA

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimetare se pot obține de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 3 , cod 400118, tel. +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Termen depunere oferte: 06.02.2018 ora 17

Articolul anterior
Servicii de reinnoire a semnaturii electronice -1 buc
Articolul următor
Achiziție servicii organizare eveniment – întâlnire de lucru pe tema proiectelor alternative
Meniu
Sari la conținut