Achiziție Servicii de Elaborarea și revizuirea ulterioară plan acțiune

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, dorește să achiziționeze Servicii de Elaborarea și revizuirea ulterioară a planului de acțiune pentru implementarea măsurilor prevăzute în Agenda de Inovare pentru Tineret (Youth Innovation Agenda) la nivelul Zonei Metropolitane Cluj-Napoca, precum și furnizare de asistență tehnică ulterioară.

Ofertanții interesați pot să solicite gratuit  caietul de sarcini de la sediul secundar al Autorității contracte din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 3, de la Biroul Achiziții sau pe email de la adresa achizitii@nord-vest.ro.

Valoarea estimată: 38.000 lei lei +TVA

Cod CPV 79311200-9 Servicii de realizare studii

Sursa de finanțare: bugetul proiectului NewGenerationSkills

 Ofertanții interesați, vor publica ofertele,  pe site-ul https://www.e-licitatie.ro la rubrica Proceduri de atribuire-cumpărări directe-catalog de produse/serviii/lucrări. Oferta se postează în catalogul electronic SEAP, la codul CPV 79311200-9, și va avea denumirea Studiu NGS sau se trimit pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro. Nerespectarea denumirii poate duce la imposibilitatea selectării ofertelor de către autoritatea contractantă.

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimetare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobanților nr. 3 , cod 400118, tel. +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Termen depunere oferte: 4 decembrie 2017

Articolul anterior
Achiziție servicii de catering
Articolul următor
Achiziție servicii poștale și de curierat
Meniu
Sari la conținut