Achiziție servicii de certificare – semnătură digitală

Obiect achiziţie: Servicii de certificare și reînnoire semnatură digitală pentru personalul agenției

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

Maximum 100 Kituri semnătură electronică
l.Certificat digital calificat emis în ierarhie publică valabil 1 an de zile din momentul emiterii acestuia.
Asigură autentificarea unică a semnatarului și integritatea documentelor semnate. Emis în condițiile 1egii nr.455/2001 de fumizor acreditat de M.S.I.
2. Dispozitiv criptografic securizat eToken de creare a semnăturii electronice
Dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, stocare a certificatului digital și a perechii de chei privată și publică.
Folosește chei private RSA de 2048 biti.
Certificat FIPS 140-2 12&3 111 condițiile 1egii 455/2001 cu dublu mecanism de securitate. Se conectează prin portul USB al calculatorului.
3 .Aplicație software de semnare a documentelor electronice și marcare temporală.
Aplicatie software pentru semnarea documentelor electronice, fișierele rezultate sunt de forma pdf, p7s sau p7m.
Semnează si marchează temporal orice tip de document electronic.
Poate fi folosită pentru verificarea oricăror documente semnate electronic, indiferent de emitentul semnăturii.

Maximum 190 Reînnoiri de semnatură electronică
1.Certificat digital calificat emis în ierarhie publică valabil 1 an de zile din momentul emiterii acestuia.
Asigură autentificarea unică a semnatarului și integritatea documentelor semnate. Emis în condițiile 1egii nr.455/2001 de fumizor acreditat de M.S.I.
2.Dispozitiv criptografic securizat eToken de creare a semnăturii electronice
Dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, stocare a certificatului digital și a perechii de chei privată si publică.
Folosește chei private RSA de 2048 biti.
Certificat FIPS 140-2 12&3 111 condițiile 1egii 455/2001 cu dublu mecanism de securitate. Se conectează prin portul USB al calculatorului.
3.Aplicație software de semnare a documentelor electronice și marcare temporală.
Aplicație software pentru semnarea documentelor electronice, fișierele rezultate sunt de forma pdf, p7s sau p7m.
Semnează si marchează temporal orice tip de document electronic.
Poate fi folosită pentru verificarea oricăror documente semnate electronic, indiferent de emitentul semnăturii.
4. În cazul imposibilității reînnoirii semnăturilor electronice existente care urmează să expire se vor asigura kit-uri de semnatură electronică la cost de reînnoire.

Oferta financiară va fi prezentată individual, atât pentru kit semnatură electronică, cât și pentru reînnoire semnatură digitală.
Observații:
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” și vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marcă sau producător

Contract
DA

Termen de livrare/prestare/executare 01.01.2024 – 31.12.2024

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut/întreg pachet.
Valoarea estimata 23.750 lei + TVA

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen limită de depunere oferte 20.12.2023.

Articolul anterior
Ghidul Solicitantului 132.B.1 – Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri a fost publicat astăzi, 18 decembrie 2023, de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Articolul următor
Corrigendum nr. 3 pentru Ghidurile Solicitantului 711 și 721
Meniu
Sari la conținut