Achiziție servicii de cazare

Prin prezenta, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participaţi la achiziția publică de Servicii de cazare, 1 noapte, 1 cameră single în Oradea, cât mai aproape de Primăria Oradea, maxim 1 km, în perioada 7/8.12.2017, la hotel de 3 stele, cameră single, cu mic dejun inclus și loc de parcare.

Valoarea estimată: 200 lei/1 noapte/1 cameră/1 pers. fără TVA.

Sursa de finanțare: ATPOR

Codul CPV 55100000-1 Servicii hoteliere

Ofertanții vor transmite ofertele pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro. Ofertele financiare se întocmesc prin evidențierea prețului unitar în lei fără TVA/noapte /persoană și valoare totală.

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 3 , cod 400118, tel. 0744777425, +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Termen depunere oferte 5.12.2017 ora 17.00.

Articolul anterior
Reglementări privind efectuarea achizițiilor în cadrul proiectelor implementate în parteneriat
Articolul următor
Achiziție servicii de cazare
Meniu
Sari la conținut