Achiziţie servicii de cazare

Prin prezenta, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, vă invită să participaţi la achizita publica de Servicii de cazare, 1 noapte, 1 camera single în Mun. Carei, pentru perioada  26-27.10.2017, la hotel de 3 stele, zona centrala, cameră single, cu mic dejun, parcare inclusa, aer condiționat.

Valoarea estimata : 200 lei/noapte/1 cam/1 pers fara TVA.

Sursa finantare: AT POR

codul CPV 55100000-1 Servicii hoteliere

Ofertantii vor trimite ofertele pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro, Ofertele financiare se intocmesc prin evidentierea pretului unitar in lei fara TVA/noapte /persoana si valoare totala.

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel 0744777425, +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 25.10.2017 ora 11.00.