Achiziție servicii de catering și închiriere sală de evenimente

Obiect achiziţie: servicii de închiriere sală și servicii de catering – în scopul organizării evenimentului de internaționalizare a produselor autohtone dedicată ghidului regional de bune practici la nivelul Regiunii Nord-Vest în cadrul Compartimentului Platforma INNO

Scop achiziţie: achiziționarea serviciilor de închiriere sală și de catering – pentru organizarea unei întâlniri de lucru cu reprezentanții companiilor care au internaționalizat produsele/serviciile locale – în vederea descoperirii modelului de business prin care au reușit să pătrundă pe piețele internaționale. Evenimentul își propune să realizeze un schimb de experiență din care să învățăm modelul de succes al internaționalizării afacerilor pentru a-l putea replica și veni în sprijinul companiilor cu potențial de internaționalizare a produselor/serviciilor din Regiunea Nord-Vest. Scopul evenimentului este acela de a crea un ghid regional de bune practici în cadrul Compartimentului Platforma INNO, care să creeze și o sinergie pentru Axa 1, perioada de programare 2021-2027.

Invitați: reprezentanți ai companiilor din regiune care și-au lansat pe piața internațională produsele/serviciile realizate la nivel local

Cod CPV:

79952000-2Servicii pentru evenimente
55500000-5Servicii de cantină și servicii de catering

Perioada: 30 august 2021 orele 14.00-19.00 | Locația: Cluj-Napoca – zona clădirea Central Cluj Hub (maxim 500 m față de Cluj Hub)

Participanți: 12 persoane.

Descriere obiect achiziție (specificații tehnice):

Coffee break – Welcome coffee: cafea (2 cafele/participant), apa minerala plata/carbogazoaza (2 buc/participant*0.5 litri), sucuri (5 buc diverse sortimente*2 litri)

Bufet rece: platou de branzeturi (minim 4 platouri diverse sortimente – 900 g/platou), fructe (250 g/participant), desert (candy bar 4-5 sortimete/participant)

Sali: Sala de conferințe – minim 60 mp, dotată cu aparat de aer condiționat, sonorizare, setup pentru transmisiunea evenimentului online, înregistrare audio-video, wi-fi de mare viteză și microfoane mobile (minim 2 buc).

Valoarea estimată:

42 LEI/participant fără TVA pentru servicii de catering: pauza de cafea și bufet rece

500 LEI/ sală fără TVA pentru servicii de închiriere sală cu echipament de sonorizare și videoconferință

Număr estimat de participanți: minim 12 persoane

Oferta Financiară va conține costurile grupate astfel:

  • Cost total servicii de catering / persoană,
  • Cost inchiriere sală.

Numărul final de participanţi se va confirma cu 12 de ore înaintea evenimentului, care poate fi mai mare sau mai mic faţă de numărul estimat iniţial.

Durata evenimentului: 5 ore

Contract NU

Termen de livrare/prestare/executare: 30.08.2021

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut / total ofertă, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor și specificațiilor tehnice. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 25.08.2021, ora 18:00.

Articolul anterior
Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelurile de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi și POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi
Articolul următor
Achiziție servicii de catering și închiriere sală de evenimente
Meniu
Sari la conținut