Achiziție servicii de catering

Prin prezenta, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participaţi la achiziția publică de Servicii de catering la sediul ADR Nord-Vest din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr.3, în data de 31.10.2017.

Specificații tehnice – servicii catering pentru două persoane în data de 31.10.2017

– patiserie dulce 100 gr/pers., patiserie sărată 100 gr/pers., 2 sandwichuri diferite/pers., 2 sucuri diferite/pers., se vor asigura șervețele, pahare,  farfurii.

Costuri estimate: 2 pers. * 75 lei plus TVA = 150 lei plus TVA

Oferta financiară se întocmește în lei, cu și  fără TVA,  și va conţine costurile grupate astfel:

Cost catering/participant, Cost total catering

Ofertanții vor transmite ofertele pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro. Ofertele financiare se întocmesc prin evidențierea prețului unitar în lei fără TVA/pers. și valoare totală.

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobanților nr. 3 , cod 400118, tel. 0744777425, +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Termen depunere oferte: 27. 10.2017 ora 16.00.

Articolul anterior
Achiziţie servicii de cazare
Articolul următor
Achiziție servicii de catering
Meniu
Sari la conținut